Kjennelsen fra Høyesterett falt i dag. I tillegg til at oppsigelsen av professoren ble opprettholdt, må eks-professoren også betale staten 279 000 kroner i saksomkostninger.

Den anerkjente professoren i 60-årene var anklaget for seksuell trakassering av flere kvinnelige studenter. Universitetet i Bergen (UiB) sparket mannen på dagen i 1997.

Oppsigelsen endte i retten, og i byretten fikk UiB medhold i at det var riktig å sparke professoren, som hadde fått flere advarsler om sin opptreden overfor kvinnelige studenter.

Professoren anket til lagmannsretten, der han fikk medhold i at oppsigelsen var ugyldig. Lagmannsretten mente at det var grunnlag for avskjed, men at avskjeden var ugyldig fordi UiB hadde begått flere saksbehandlingsfeil.

Både professoren og UiB anket til Høyesterett, som nå har slått fast at byrettens avgjørelse var riktig. Professoren anket fordi han krevde fire millioner i erstatning, men bare ble tilkjent 180 000 i lagmannsretten. Nå får han ingen erstatning, men må isteden betale staten 279 000 kroner.

Fem kvinner klaget på seksuelle tilnærmelser fra professoren. En av kvinnene sier hun ble voldtatt på en studiereise. Professoren erkjenner at han hadde samleie med kvinnen, men hevder det var frivillig. Professoren benekter ikke at han var forelsket i enkelte av kvinnene, og at han kan ha prøvd seg. Men han benekter trakassering.