Helseminister Dagfinn Høybråten opplyser i en samtale med Bergens Tidende at verdifastsettelsen vil danne grunnlag for sykehussektorens fremtidige investeringsbehov. Opplegget skal være klart når statsbudsjettet legges frem i oktober.

Det enkelte foretak vil kunne beregne behov for årlige investeringer i forhold til åpningsbalansen som settes på foretaket.

— Men store investeringer som vesentlige utstyrsfornyelser, nybygg og nye sykehus må s godkjennes av sykehuseier. Disse må i regelen vedtas av Stortinget i egne saker, sier han.

Det vil bli satt en beløpsgrense for hvor store investeringer foretakene kan foreta på egen hånd. Helseministeren vil imidlertid ennå ikke si noe om hvor denne grensen skal settes.

Etter at Stortinget i dag har vedtatt den endelige bevilgningen til sykehussektoren, skal helseministeren sende ut et styringsbrev til helseforetakene. Dette brevet gir nærmere retningslinjer for hvordan staten ønsker at rammene for sykehusdriften skal legges.