— Hvis vi får opp bestanden i Finse-området, øker det muligheten for at fjellreven brer seg videre til andre områder på Hardangervidda, sier seksjonssjef Terje Bø i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

— Det er selvsagt ønskelig, understreker han.

Historisk sett har Finse og Hardangervidden vært viktig for fjellreven.

Fra naturens side er den tilpasset høyfjellets økosystem, og det fins mange hi i strøket som er egnet for fjellrev.

Til tross for at fjellreven ble fredet i Norge i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp.

I dag teller den bare 50 voksne individer, og ingen av dem lever på Finse.