Styreformann Knut Moe skriver i en uttalelse til BT at ledelsen i Oster Pukk & Sand ser svært alvorlig på den tragiske ulykken som skjedde påEikefet.

— Fra bedriften vil vi selvsagt rette oss etter de pålegg som eventuelt måtte komme fra Arbeidstilsynet. Det er viktig å presisere at vialltid harhatt fokus på sikkerheten til de ansatte, men viskjerper nåsikkerheten ytterligere. Tiltak er allerede satt i verk, og vi vil gjøre alt som er mulig for a sikre oss mot slike tragiske ulykker i fremtiden, skriver Moe.

Granskingsutvalget, som allerede er nedsatt, skal gå gjennom både tilsynsrapporten og sikkerhetsrutinene ved anlegget.

— Når det gjelder rapporten fra Arbeidstilsynet såer det viktig å presisere at dette ikke er den endelige rapporten. Det er opplysninger der som vi vil kommentere og som vikanskje også mener det erbehov for å korrigere. Dette er det imidlertid granskingsutvalget som vil arbeide med og ta stilling til de nærmeste dagene, skriver Moe.