— Det er bra veimyndighetene og politiet reagerer, men det er synd det måtte en dødsulykke til før de forsto alvoret, sier Jan Sverre Sage, som bor i området.

Han er en av mange beboerne som har reagert på plasseringen og merkingen av det nye gangfeltet over Bjørgeveien ved Bjørndalsskogen. Det var i dette gangfeltet en 70 år gammel ble påkjørt i 11-tiden torsdag formiddag. Mannen døde senere av skadene han fikk etter på-kjørselen.

Nye strakstiltak

I går var både politiet og ulykkesgruppen fra Statens vegvesen på befaring på ulykkesstedet. Befaringene ble gjort både for å danne seg et bilde av omstendighetene rundt ulykken og for å vurdere hvilke sikringstiltak som må til. Politioverbetjent Arnfinn Grydeland ved Laksevåg politistasjon sier at veimyndighetene og politiet vil sette i verk flere strakstiltak for å hindre at alvorlige ulykker og episoder skjer på nytt. Foruten nedsatt fartsgrense settes blant annet disse midlertidige strakstiltak i verk:

  • Støpemurene på begge sider av veien blir gjort lavere, slik at bilistene lettere blir oppmerksom på gangfeltet.
  • Skiltingen skal bli mer tydelig.
  • Det skal settes opp flere lyspunkter langs veien.
  • Entreprenøren som driver byggevirksomhet i området, skal føre ekstra tilsyn med trafikken over gangfeltet før og etter skoletid.

Bygger undergang

— Planen er at det skal bygges en fotgjengerundergang under veien. Denne undergangen vil gjøre skoleveien for elevene ved Bjørndalsskogen skole mer sikker enn dagens gangfelt, sier han.

Men verken Jan Sverre Sage eller andre beboerne som BT har vært i kontakt med, er helt fornøyd med straksløsningene.

— Overgangen burde sikres med lys så raskt som mulig, sier Sage. Han krysser veien daglig, og fra bussholdeplassen like i nærheten har han mange ganger vært vitne til farlige trafikksi-tuasjoner siden gangfeltet kom i bruk tidlig i desember.

Rundkjøring

— Et opplyst og oppmerket gangfelt er ikke godt nok. Bare en rundkjøring er en tilfredsstillende løsning på de livsfarlige forholdene som bys fotgjengerne, sier Odd Ivar Yndestad.

Han har klaget på reguleringsvedtaket som bystyret har gjort til Fylkesmannen. Vedtaket gir klarsignal til å bygge 44 nye boliger på østsiden av Bjørgeveien.

— Fotgjengertunnelen bør flyttes lenger sør og nærmere skolen, mener Yndestad.

Slik tunnelen blir liggende, vil skolebarna bare bli fristet til å løpe bent over veien, mener flere beboere i Bjørndalsstølen.

Deisz, Ørjan