— Fornyelsen kommer! Dette fungerer, forsikrer rektor Asbjørn Mæland og lærerne Randi Laurhammer og Christin Klubben i samtale med Bergens Tidende. De jobber på Svortland skole, en arkitektonisk perle av en skole elever og lærere trives ved. Nå skryter de av utdanningsopplegget kommunen har gitt dem.

Investerer i lærerne

Fem ganger i løpet av dette skoleåret samles de til to dagers foredrag og samtale. Mellom samlingene møtes de i nettverksgrupper. Norsk Lærerakademi i Bergen har hånd om det faglige opplegget. 30 av de 50 lærerne og skolelederne har alt bestemt seg for at de vil fortsette et år til med nettstudier. Da får de ti vekttall i skoleledelse. Minst 250.000 kroner har Bømlo spandert for å kurse lærerne og skolelederne.

— Her skjer en bevisstgjøring. Vi tenker mer over det vi gjør og får lyst til å lese pedagogikk og faglitteratur igjen, sier Asbjørn Mæland, Randi Laurhammer og Christin Klubben.

— Vi og lærerne er oppriktig interessert i å bedre skolen. Her lager vi et system for skoleutvikling og skolevurdering. Det er ikke basert på kontroll, men på støtte og utvikling, opplyser pedagogisk konsulent Edvin Aase.

Går til kjernen

— Kurset går til kjernen i det vi jobber med i skolen. Vi ser tydeligere hva som er viktig.

Opplegget er relatert direkte til vår praktiske virkelighet, påpeker Kikki Haldorsen, rektor ved Folderøy skole.

Lærerne Eli Meling og Kari Østensen ved Kvarven skolen synes det er flott at kommunen satser på dem. Endelig har lærerne fått noe som går dypt nok, noe varig som arbeider i dem over tid. - Tidlig fikk vi skolenes utviklingsplaner. Derfor kunne vi raskt spille på lag med lærerne, forteller akademilektor Jan Gilje.

— Vi har sammen utviklet noe som engasjerer. Tilbakemeldingene er gode, opplyser oppvekst- og kultursjef Knut Martens. Flere kommuner vurderer nå å satse på noe av det samme.

GODT FORNØYD: Lærerne Randi Laurhammer (t.v.), Christin Klubben og rektor Asbjørn Mæland skryter av kommunen.
FOTO: HELGE SUNDE