Menneskehandelsaken startet i Bergen tingrett mandag 5. mars. Det er satt av 12 uker til den. Hver dag passer tolv politifolk eller arrestforvarere på de seks tiltalte. 21. mars blir det pause i rettsforhandlingene.

Totalt har politiet brukt langt mer enn fire årsverk bare på å frakte de seks til og fra tinghuset. Rutinene tilsier at det skal være to politifolk eller arrestforvarere til å passe på en person.

— Politiet har opplyst at de trenger mannskapene under statsbesøket. Derfor blir det pause denne dagen, sier førstestatsadvokat Arild Oma, som fører saken i retten.

Mer kompliserte saker

Etter det bt.no kjenner til, kommer cirka 100 personer fra politiet til å være i aksjon når Charles og konen besøker Bergen.

— Vi vil ha et tilstrekkelig antall mannskap ute for å regulere ferdsel og sikkerhet, sier visepolitimester John Reidar Nilsen til bt.no

Han opplyser at politiet til enhver tid har mange folk for å passe på siktede eller tiltalte som møter i varetektsfengslinger eller rettssaker.

— Ressursbruken på dette feltet er økende, ettersom straffesakene blir mer og mer kompliserte, sier Nilsen.

Går sin gang

I retten møtte de seks tiltalte sigøynerne møter seks forsvarere, fire bistandsadvokater, som skal ivareta de fornærmede, fire tolker som skal oversette og to jurister som fører saken, i tillegg til fire dommere.

Det skal føres 136 vitner før de tiltalte blir dømt eller frikjent.

bt.no får opplyst at det kun er sigøynersaken som utsettes som følge av prinsebesøket. De andre planlagte sakene går sin gang i Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett.

TIL BERGEN: Prins Charles og konen Camilla kommer til Bergen 21. mars. Statsbesøket krever store politiressurser.
LISE ÅSERUD (SCANPIX)