En rapport fra kommunerevisjonen, som BT presenterte i går, avdekker at det til nå har vært nærmest fritt frem for ulovlig byggevirksomhet i Bergen. Miljøbyråden garanterer for at dette ikke skal fortsette.

— Vi setter inn tunge skyts og stor innsats for å komme dette til livs. Slik skal innbyggerne kunne føle seg trygge på at det er den lovlige veien som fører frem, sier Iversen.

— Vi skal sørge for at folk har stor tillit til byggesaksavdelingen. Dette må vi jobbe hardt for og legge all vår ære i, legger hun til.

Iversen mener den situasjonen kommunen har havnet i, skyldes en kombinasjon av lovendring, manglende bevilgninger og en viss porsjon naivitet. I 1997 ble mye av ansvaret for bygningskontrollen tatt fra kommunene og overlatt til utbyggerne. Det førte til en nedbygging av den kommunale kontrollen gjennom flere år.

— Vi har alle vært naive ved at vi ikke etablerte et skikkelig kontrollsystem. Men man må ha kontroll med byggebransjen, og så snart vi hadde penger nok har vi bygget opp et kontrollapparat.

Kontrollapparatet for ulovlig byggevirksomhet ble i år styrket med fem nye stillinger, og Iversen lover en videre utbygging.

— Det skal bli flere stillinger. De som gjør ulovligheter skal måtte dekke kommunenes merutgifter med å rydde opp i ulovlighetene. Kommunen skal bli mye tøffere når det gjelder å stoppe dem som ikke retter seg etter pålegg og politiske vedtak, sier Iversen.

Hun mener kommunen allerede er kommet godt i gang. Rutinene og regelverket er på plass, og det er ansatt folk.

— Nå sender vi ut en bønn til bergenserne for å få dem til å forstå at det ikke er lettere å få tilgivelse enn tillatelse. Det er viktig å markere at det skal lønne seg å søke før man bygger.

Iversen vil nå gjøre alt hun makter for å styrke renommeet til etat for byggesaker og private planer. Den siste tiden har etaten blitt utsatt for sviende kritikk i to revisjonsrapporter.