Mandag skal de fire fylkesordførerne sammen lansere en ny offensiv ved Mortavika ferjekai i Rogaland. De setter inn trykket nå, siden arbeidet med ny Nasjonal Transportplan (NTP) er i gang.

Fylkesordførerne Tom Tvedt (Rogaland, AP), Torill Selsvold Nyborg (Hordaland, KrF), Nils R. Sandal (Sogn og Fjordane, Sp) og Olav Bratland (Møre og Romsdal, H) skal møte bilister og yrkessjåfører i ferjekø.

— Dette er en ny offensiv fra et samlet vestland. Alle analyser viser at en ferjefri kyststamveg i aller høyeste grad er realiserbar. Nå må regjeringen tørre å investere i infrastruktur, er budskapet fra fylkesordførerne i en pressemelding.