• Avvikene er helt uakseptable, sier helsebyråden.

Fylkeslegen har levert enknusende foreløpig tilsynsrapport om forholdene ved Florida sykehjem i Bergen.Fylkeslegen mener blant annet at det er for få leger og sykepleiere og atpasientbehandlingen er uforsvarlig.

Dahelsebyråd Hilde Onarheim og ledelsen ved byrådsavdeling for helse og omsorgmøtte fylkeslegen for å gå gjennom rapporten torsdag, ble de enige om en rekkestrakstiltak:

  • Eksternrevisjon og fullstendig gjennomgang av driften ved Florida sykehjem
  • Etressursteam settes inn for å gjennomføre internkontroll og kvalitetsoppfølging
  • Dagligvurdering av bemanning og belegg, og lavere inntak av nye pasienter — Vi tartilbakemeldingene fra fylkeslegen veldig alvorlig. Derfor gjennomfører vi fra idag enda flere strakstiltak, samtidig som vi får en ekstern gjennomgang av heledriften ved sykehjemmet, sier byråd Hilde Onarheim i enpressemelding.

Legerslo alarm

Sykehjemslegerpå det kommunale korttidshjemmet har truet med å slutte, fordi de menerdriften er uforsvarlig.

I april døde 88 år gamle Sigurd Opheim som følge av rutinesvikt ved sykehjemmet.

I mai varslet legene Kjellaug Enoksen og AnjaMaja Holm Thorsen byrådsavdeling for helse og omsorg om situasjonen ogtok saken til Helsetilsynet.De påpekte blant annet i mars2011 ble 29 pasienter innlagt på korttidsopphold. I mars i år ble hele 45pasienter innlagt.

Alvorligeavvik

Et tilsyn5. og 6. juni som bekreftet alvorlige avvik. Fylkeslegenkritiserte den elektroniske pasientjournalen, oppfølging av rutiner ogbehandling, og oppfølging av meldte avvik. Ansvarsforhold var ikke avklart, ogat rutinene for å melde fra om uønskede hendelser følges ikke.

Senesttirsdag uttalte kommunaldirektør for helse iBergen kommune, Finn Strand, at bemanningenpå sykehjem er styrket, og skal være bra nok.— Florida er det bestbemannede sykehjemmet i hele kommunen. Vi har styrket det både på lege- ogsykepleiersiden, sa Strand.

«Helt uakseptabelt»

Idag er tonen fra Bergen kommune en annen.

-Det er helt uakseptabelt at slike avvik forekommer. I tillegg til engjennomgang av alle rutiner setter vi inn et ressursteam for å rydde opp i deavvikene fylkeslegen har påpekt. Det jobbes også med å innføre et nyttpasientjournalsystem, sier Onarheim.

Hunpresiserer at kommunen vil komme med sitt tilsvar til tilsynsrapporten, men desetter altså allerede nå inn tiltak for å forbedre situasjonen ved sykehjemmet.