Fra mandag 30. august blir det flere avganger i rushtiden på Bybanen.

— Vi setter inn en ekstra vogn mellom klokken 7 og 9 om morgenen og mellom klokken 15 og 17 på ettermiddagen fra mandag til fredag, så sant vi har vogn og personell tilgjengelig, sier Trond Magne Målsnes, sikkerhetssjef i Fjord 1 Partner.

Hyppigere avganger

Dermed blir det avganger oftere enn hvert tiende minutt - så sant det ikke skjer noe med noen av vognsettene. Målet er å motvirke køproblemene.

Til vanlig er det seks vogner i drift fordi én av vognene som regel er inne til planlagt vedlikehold.

To vogner ute av drift, én skadet

Det er ni vogner som har ankommet Bergen, men to av dem kan ikke brukes. Det siste vognsettes skal testes før det kan settes i trafikk, og vogn 202 er ute av drift på grunn av skadene den ble påført under kollisjonen i Kaigaten i juni.

Vogn 208 har mindre skader etter å ha vært innblandet i to uhell de siste to dagene. Onsdag fikk den en flenge i siden etter å ha kollidert med en lastebil.

I ettermiddag ble tre avganger kansellert etter at den samme vognen støtte sammen med en personbil utenfor Bystasjonen. Vognen måtte gjennom en sikkerhetskontroll etter at en luke løsnet i fronten, men det ble bestemt at vognen kunne fortsette i trafikk. De kosmetiske skadene skal repareres senere.