— På grunn av den ekstremt store skogbrannfaren fra Rogaland til Nordland har DSB besluttet å sette enda ett skogbrannhelikopter i beredskap, sier avdelingsleder Hans Kristian Madsen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

Fra før har de et heilikopter i beredskap på Værnes nord for Trondheim. Det nye helikopterert vil bli stasjonert i Sauda.

Ifølge DSB er heilkoptrene satt i beredskap til og med mandag. Da vil de DSB vurdere om helikopterberedskapen må forlenges.Den lange tørkeperioden har ført til en rekke skog— og lyngbranner langs kysten fra Rogaland til Nordland. Senest i dag, lørdag morgen, førte en brann i en nedlagt skole i Sveio til at det tok fyr i terrenget rundt. 20 hus ble evakuert.