• Arbeiderpartiet må tenke mer på barn og ungdom, og tore å sette deres behov opp mot de eldres, mener Ruth Grung.

Firebarnsmoren, som også er fersk Ap-leder i Bergen, er ikke det minste redd for å utfordre den eldre generasjon.

— Jeg mener ikke at vi skal «glemme» de eldre som trenger hjelp, men det er noe som skurrer når de etter å ha bygget seg opp en formue bare skal betale for tre prosent av maten de får, slik det har vært strid om her i byen!

Rimelig egenandel

Det er barnehagepolitikk som ligger henne mest på hjertet.

— Jeg bestemte meg for mange år siden at jeg aldri skal slutte å kjempe for bedre barnehagedekning, og for at prisen skal bli lavest mulig. En egenandel på 1500 kroner er til å leve med for de fleste, sier Grung som selv har minstebarnet i barnehage.

Også ungdom under utdannelse må få større glede av offentlige midler. Hun vil for eksempel bruke en større del av oljeformuen til å betale studieopphold i utlandet.

Krever nytenkning

Ruth Grung har mye på hjertet når hun lørdag drar til Ullensvang på fylkesårsmøtet. Hun krever djerv nytenkning på mange områder for å få Arbeiderpartiet på fote igjen. Det nytter i hvert fall ikke å drømme om hvor flinke de gamle partisliterne var på 30-tallet, og så tro at det er de samme grepene som må til i dag.

— Er du skuffet over Jens Stoltenberg?

— Både- og. Han gjør mye rett, men jeg er likevel skuffet over at han ikke skaffet seg et mer sammensatt rådgiverkorps. En leder skal dessuten bruke både kroppsspråk og hjerte. Det nytter ikke med enkle Rimi-slagord i politikken.

— Antyder du at han ikke er rette mann på toppen av partiet?

— Av dem som i dag er aktuelle er han nok den beste. Men jeg vil ikke binde meg før landsmøtet i november.

Ikke gode nok folk

Ruth Grung er ellers lei for at de politiske miljøene i Hordaland ikke evner å ale opp gode nok folk som har gjennomslag i rikspolitikken.

— Med all respekt for Høyres statsråder her vestfra er nok Grete Knudsen den siste av format. Vi skulle hatt flere av typen Kjell Opseth og Arne Rettedal! mener hun.