— Vi skal ha tilsyn hos fem etterforskere i løpet av våren. Til høsten eller neste år kan det bli aktuelt å gå inn i bransjen med større tyngde, sier avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet.

Dette gjør Datatilsynet på bakgrunn av at stadig flere tar kontakt fordi de føler seg overvåket.

— Det gjelder spesielt kvinner som forteller at eks-mannen deres bruker tvilsomme metoder for å kontrollere hva de gjør. Blant annet har eks-menn fått opplysninger om når kvinnene har passert bomstasjoner. Vi har også fått høre at en eks-mann bruker passord som ikke er endret for å skaffe informasjon om kvinnene, sier Aanensen til Bergens Tidende.

Han sier at tilsynet har et behov for å skaffe seg en oversikt over bransjen, siden den driver etterforskning mot privatpersoner.

Avdelingsdirektøren gir BT flere eksempler på problemstillinger som Datatilsynet vil kikke på:

Bompassering. Hvis en kontakt i et bomselskap leverer ut informasjon om bompasseringer på en person til en privat etterforsker for å sjekke bevegelsesmønsteret, er det definitivt ulovlig.

Telefonsamtaler. Å skaffe seg oversikt over telefonsamtaler via et teleselskap er ulovlig for en etterforsker.

Tekstmeldinger. Å gå gjennom en persons mobiltelefon for å finne tekstmeldinger er i beste fall tvilsomt.

Datamaskin. Å gjennomgå pc-en til en person uten tillatelse på vegne av en klient er trolig ulovlig.

Andre elektroniske spor. Etterforsker får tilgang til andre type elektroniske spor, som for eksempel bankkort, fordelskort, kredittkort, etc. Ulovlig, dersom personen ikke har gitt tillatelse. Utroskapsspaning. Å spane på klientens ektefelle eller samboer er et vanskelig grensetilfelle.

Aanensen presiserer at tilsynet ikke har holdepunkter for å si at dette foregår i bransjen.

— Vi har ikke noe praksis på dette i Datatilsynet, men vi må nok ta stilling til om dette er innenfor eller utenfor regelverket og om det er lovlig eller ulovlig, sier han.

Privatetterforsker Roald Berntsen er positiv til at Datatilsynet nå vil granske etterforskningsbransjen.

— Det er greit at de fører tilsyn, fordi det er en del useriøse aktører, sier han.