Torsdag la byrådet frem en ny tertialrapport som viser at årets underskudd på mellom 83 og 135 millioner. Da har byrådet fordelt 95 millioner i ekstrainntekter til bydelene. Uten dem hadde underskuddet blitt minst 200 millioner.

Byrådet har vedtatt ansettelsesstopp i hele kommunen. Men bydelsstyrene har vegret seg mot å gjennomføre smertefulle kuttforslag som er lagt på bordet.

Nå varsler Tystad at bydelene må til pers, hvis ikke tallene ganske raskt viser tegn til bedring. I budsjettinnstilling II, som kommer om to uker, vil byrådet presentere nye generelle sparetiltak. I tillegg kan det bli aktuelt for byrådet å peke på hvor det må kuttes i enkelte bydeler.

— Er ikke dette å sette bydelene under administrasjon?

— Den økonomiske situasjonen for bydelene er nå så vanskelig at det å overlate problemene til bydelsstyrene ikke lenger er demokrati, men ansvarsfraskrivelse, sier finansbyråd Trond Tystad.

Han understreker samtidig at prognosen som viser minst 83 millioner i underskudd ikke tar hensyn til de sparetiltak som allerede er satt i verk. Tystad regner med at ansettelsesstoppen vil ha effekt, samt at hele kommunen nå har satt bremsene på.

Samtlige bydeler styrer mot underskudd i år, men problemene er ikke like store overalt. Verst er det i Arna, der 14 millioner i minus utgjør 6,4 prosent av budsjettet. Fyllingsdalen styrer mot 10,3 millioner i underskudd, noe som er 1,9 prosent av samlet budsjett.