Som spesialrådgiver i Bergen Næringsråd hoppet Dyrnes i kontorstolen da han fredag morgen åpnet BT og leste Stavanger-ordførerens påstander om hvilken av «finansbyene» som er størst.

— Men ikke bare med utgangspunkt i antall ansatte, også med samlet forvaltningskapital som sammenlikningsgrunnlag er Bergen minst fire ganger så stor som Stavanger, sier han.

Duket for dragkamp

Ordfører Leif Johan Sevland hevdet hardnakket at Stavanger har landets nest største finansmiljø. Men Helge S. Dyrnes legger dokumentasjon på bordet som forteller at Bergens samlete finansmiljø har en forvaltningskapital på 857 milliarder kroner, mens Stavanger har 187,9 milliarder, ifølge en analyse fra Econ.

Det er plasseringen av den planlagte statlige investeringsfondet som har utløst knivingen mellom de to vestlandsbyene. Politikere fra både Stavanger og Bergen varsler at de vil arbeide for å få milliardfondet lagt til sin by.

Samarbeid mellom byene?

Men Helge S. Dyrnes er først og fremst opptatt av at investeringsfondet for all del må bli plassert her vestpå, for det er kystens næringer det skal betjene.

— Fondet simpelthen roper på Vestlandet. Både innen miljøsektoren, energi og reiseliv står vi sterkt. Det er her vi har tunge kunnskapsmiljøer. Løfter vi blikket litt, ser jeg faktisk for meg et spennende samarbeid mellom Bergen og Stavanger. Det ville være berikende med tanke på et slikt fond, sier Dyrnes.