— Jeg forventer at han holder seg til Høyres program og den regjeringsplattformen vi har fått på plass. Han kan gjerne ha sine egne tanker, men det er ikke et godt signal å sende til sine egne velgere når han velger å uttale seg stikk i strid med programmet vårt.

Det er konklusjonen fra parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland, etter Skutles hasjmeninger kom frem i BT fredag.Da sa Skutle, som representerer Høyre i kontroll— og konstitusjonskomiteen på Stortinget, følgende om de siste dagers narkoaksjoner i Bergen og omegn:

— Det som er kommet frem denne uken, viser hvor åpent og tilgjengelig cannabis er. Det beste ville vært å regulere salget, med åpningstider og prismekanismer. At så mange blir tatt, viser hvor vanlig det er.

Skutle sier han kjenner til flere av dem som er blitt arrestert de siste dagene. Han har ikke snakket med politiet selv i denne saken.

Lite relevant

Helleland, sier det står klart og tydelig i regjeringsplattformen at Høyre og Frp opprettholder forbudet mot besittelse og bruk av narkotika.

— Å vise til USA og utviklingen der borte, slik Skutle gjør, er lite relevant for Norge.

At det er mye bruk i cannabis er han klar over, men mener forbudslinjen står veldig tydelig fremdeles. Helleland er klar over at Skutle har hatt meninger om dette temaet før. Han påpeker imidlertid at Skutle er valgt inn av Høyres velgere i Hordaland.

- Kommer du til å ta dette opp med Skutle?

— Jeg regner med han leser Bergens Tidende, og tar beskjeden da. Ellers skal jeg naturligvis snakke med ham om dette. Han sitter fire kontor bortenfor meg på Stortinget, så det er naturlig at vi diskuterer dette.

Ikke aktuelt

Heller ikke helseminister Bent Høie er tilfreds med utspillet til Skutle.

— I regjeringsplattformen sier vi at vi skal opprettholde forbudet mot bruk og besittelse av narkotika.

UENIG: Helseminister Bent Høie (H) avviser Erik Skutles ønske om å legalisere hasj.
Åserud, Lise (arkiv)

Han mener representanten fra Hordaland sitt fokus er feil:— Det som er viktig er å jobbe bedre for å forebygge at ungdom begynner med narkotika, ikke å legalisere bruken.

Han presiserer at Skutle sitt utspill ikke er aktuell politikk for hverken Høyre eller regjeringen.

— Dette er direkte i strid med det programmet han er valgt på.

Masse skadevirkninger

Hos regjeringspartner Frp er tonen også kjølig. Kari Kjønaas Kjos (Frp) leder helsekomiteen på Stortinget.

— Som stortingsrepresentant er det vanskelig å ha egne meninger, fordi det alltid blir skrevet som om man fremstiller partiets politikk. Derfor gjør jeg dette sjelden selv. Men det er ikke forbudt å komme med slike uttalelser om han ønsker debatt om et tema.

Hun følger imidlertid ikke resonnementene til Skutle.

— Vi har målinger som viser at ungdoms bruk av narkotika ikke øker, så dette er ikke et eskalerende problem. Hun sier samtidig at hun vet nok om skadevirkningene og problemene rundt bruk av cannabis til ikke å støtte dette forslaget.

Pussig utspill

Heller ikke hos opposisjonspolitikerne finner Skutle støtte for meningene sine. Nestleder i helsekomiteen, Kjersti Toppe (Sp), synes utspillet hans er pussig.

— Det er ikke de tankene som faller meg inn etter å ha sett resultatet av de aksjonene politiet har gjennomført. Politisk sett er dette bare et blaff, han har ikke Høyre med seg på dette.

Hun er svært uenig i konklusjonene til Skutle.

— Å bruke argumenter som at dette er så vanlig, og at det er vanligere enn alkohol er rart. Da bagatelliserer man både alkoholbruken og hasjbruken og ufarliggjør det. Det er mange gode og faglige grunner for hvorfor hasj ikke skal være en lovlig vare.

Ruth Grung representerer Ap i helsekomiteen. Også hun avviser Skutles utspill tvert.

— Det har kommet frem ny kunnskap om hvor farlige disse stoffene er. Samtidig ser vi senvirkningene mange steder. Vi opplever et økt omfang av psykisk sykdom og lidelser som følge av bruk.

Hennes eget lokallag, Arbeiderpartiet i Bergen, vedtok nylig en uttalelse hvor de går inn for avkriminalisering, og heller erstatte straff med rehabilitering for brukere som blir tatt for bruk og besittelse. Grung merket seg det vedtaket.

— Det er hele tiden en diskusjon om dette i Ap. Men det de vedtok er ikke en del av den nasjonale helsepolitikken. Skal de få gjennom dette må de argumentere tyngre og bedre.