Det er byråd Tom Knudsen som på vegne av Byrådet har bedt Grønn avdeling skissere mulighetene for fremtidig bruk av det mest populære tur— og bruksområdet på Fløyen.

Grønn avdeling har på sin side innhentet ønskelister fra en rekke hold, blant annet fra Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Fløibanen, idrettsseksjonen i kommunen og Bergenhus bydel.

Og onsdag 8. mai inviterer Byrådet alle interesserte parter til et stort anlagt møte om «Fremtidig utvikling av Fløyen-området». Med innlagt befaring i området, anført av parksjef Sissel Lerum. Deretter skal saken ut på en bred høringsrunde.

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen skal innlede ved møtestart, et signal om at saken har høy politisk prioritet.

Uten reguleringsplan

I en anbefaling til den fremlagte ønskelisten for bruk av «nye» Fløyen, skriver Grønn avdeling at det er behov for å legge Fløyen-området bedre til rette for friluftsliv.

Bakgrunnen for denne konklusjonen er den stadig mer intensive bruk og interesse for aktiviteter i området.

Når det gjelder den formelle siden av saken, er Grønn avdeling av den oppfatning at området kan utvikles og tilrettelegges uten at det utarbeides reguleringsplan.

Avdelingen anbefaler også at tilretteleggingen på Fløyen begrenses til enkelte områder, for å ivareta relativt uberørt natur i resten av området.

Ønskelisten

De fleste som er i posisjon til å mene noe om bruken av Fløyen, vil være til stede på møtet 8. mai. På invitasjonslisten står Bergens Skog- og Træplantningsselskap, Fløien Folkerestaurant, Fløibanen, Fløien Souvenir, Bergen Turlag, Byfjellsrådet, Bergenhus bydel, Granebo barnehage, Huset i skogen barnehage, Naturvernforbundet og Idrettsrådet.

Flere av disse partene har allerede levert sine ønskelister for Fløyen.

Skogselskapet, for eksempel, ønsker seg blant annet akebakker, opplevelsesskog, leirområde for skoler, permanent grillplass og har også tanker om kunstsnøløype.

Kommunens idrettsseksjon vil gjerne legge til rette for et anlegg for skilek med kunstsnø i området ved Skomakerdiktet/Granbakken, mens Bergenhus bydel også vil ha akebakke, dessuten lyssetting av Skomakerdiket.

Hordaland skøytekrets på sin side har tanker om skøytebane på Fløysletten eller ved Skomakerdiket.

Og mange vil ha benker og bord og informasjonstavler og lekeplasser.

Vil ha forvaltningsplan

I notatet anbefaler Grønn avdeling at det utarbeides en detaljert forvaltningsplan for det aktuelle området Fløypilen, Fløybanen, Fløien Folkerestaurant og Skomakerdiket.

— En avveining av hvilke områder som skal tilrettelegges og hvilke som fortsatt skal ha naturpreg, blir et viktig tema fremover. Hvilke aktiviteter som skal prioriteres vil nok også stå sentralt, både på møtet åttende mai og i det senere arbeid med saken, sier byråd Tom Knudsen.

POPULÆRT: Fløyen har vært et populært utfartssted for bergenserne i alle år. Det blir neppe mindre populært når Bergen kommune har fått gjennomført sin utviklingsplan for dette området.
ARKIVFOTO: K. KNUDSEN