– Vi etterforsker dem for brudd på flere forskrifter på akvakulturloven, sier Tor Bjarte Henriksen, etterforsker ved Fyllingsdalen politistasjon.

Rømningsstilfellet skjedde 9. september da det landbaserte oppdrettsanlegget Firda Settefisk Alvøen AS fikk tekniske problemer.

– Fiskekummene fikk tilført for lite oksygen. Noe av fisken døde, og den døde fisken tettet til slusene. Vannet steg og død og levende fisk ble ført ut av kummene ned i sluken, som til slutt førte ut i sjøen, sier Henriksen.

Over 10.000 settefisk kom på denne måten ut i fritt farvann. Det er om lag 6 prosent av det totale antallet lakserømminger hittil i 2009, ifølge ferske tall som oppdrettsnæringen selv har rapportert inn til Fiskeridirektoratet.

Smittefare

– Oppdrettsfisk på rømmen er et veldig sammensatt biologisk problem, sier regiondirektør Hans Haddal i Fiskeridirektoratet Region Vest.

Rømmingen regnes som økologisk forurensing og er en stor smittefare blant annet for den naturlige villaksstammen. Haddal opplyser at direktoratet tok tak i saken på bakgrunn av en rømningsmelding om 800 fisk fra settefiskanlegget, og opplysninger fra publikum i området.

– Slike ting skal ikke skje. I utgangspunktet skal alle oppdrettsanlegg ha en dobbel sikring, slik at man ikke opplever rømning på denne måten, sier etterforsker Henriksen.

Varslet med en gang

Han sier det fortsatt gjenstår en del etterforskning før saken blir sendt til avgjørelse hos jurist.

– Vi har en del spørsmål til selskapet om hva som faktisk har skjedd, bekrefter politiadvokat Ole Bjørn Mevatne.

Ledelsen ved settefiskanlegget i Alvøen varslet straks Fiskeridirektoratet og meldte fra om rømningen, samtidig som de begynte arbeidet med å rense sjøen for død fisk.

– Vi har plukket opp over 10.000 av settefisken, sier daglig leder for anlegget Carl Erik Arnesen.

Til sammen var det flere hundre tusen fisk i kummene. Fisken påmellom 15 og 70 gram regnes ikke som levedyktig i sjøen.

Teknisk uhell

– Hvilke kommentarer har dere til at dere nå etterforskes av politiet for miljøkriminalitet?

– Vi har hatt et uhell med oksygentilførsel. Død fiskeyngel har rent ut i avløpet vårt. Dette ble varslet fiskedirektoratet etter noen timer etter vi ble klar over dette. Dette er først og fremst et teknisk uhell, sier Arnesen.

– Hva kan ha gått galt?

– Det ønsker jeg ikke å uttale meg om nå, sier daglig leder.

– Har dere hatt nok sikring for å hindre at fisken skulle kunne havne i sjøen.

– Vi mener det, men må nok jobbe med å sikre ytterligere, sier daglig leder. Han anslår bedriftens tap til rundt en million kroner.

Ifølge regiondirektør Haddal har Fiskeridirektoratet oppfordret settefiskanlegget til gjenfangst av den levende fisken som kan ha sluppet ut.