— Jeg ble rasende hver gang jeg fikk lønn og så at hundrevis av kroner var trukket fra med «svinn» som eneste forklaring, sier Andrea Fotland Eikum (23).

Hun jobbet ved bergensrestauranten Nama Sushi & Noodles i fjor høst. Lønnen var i utgangspunktet lav; med 105 kroner timen for deltidsjobben var de månedlige utbetalingene på mellom tre og seks tusen kroner.

- Jobbet nesten gratis

I praksis ble det ført svinn for hver eneste dag, forteller tidligere ansatte. Hver måned var det en post på lønnsslippen som het «trekk svinn».

— Hvor mye det utgjorde varierte. For min del var det alt fra 20 til 500 kroner, sier Rebekke Malmén, som jobbet på Nama i nesten tre år.

— Samlet blir det jo ganske mange penger over tre år.

Andrea Fotland Eikum la merke til at jo mer hun tjente, jo mer ble det trukket.

  • Noen kvelder jobbet jeg i praksis nesten gratis, sier hun.
  • Dette har vi hatt oppe på mange personalmøter, sier Guro Fagerbakke, som også har fartstid som servitør på Nama og som også har fått regelmessige lønnstrekk for svinn.

Alle tre har undret seg over praksisen. En undring som ledelsen ble konfrontert med, hevder de.

  • Men vi fikk hele tiden bare beskjed om at det var lov, sier Fagerbakke.

Søkte juridisk hjelp

Det hele toppet seg like før jul i fjor, da Eikum måtte betale 1400 kroner som manglet i oppgjøret.

— Da sa jeg opp. Jeg syntes det hele var merkelig og oppsøkte juridisk hjelp.

Saken ble klaget inn til forliksrådet. Da daglig leder og Nama-eier Jaspreet Singh Kahlon fikk beskjed om kravet via sin advokat, kontaktet han Eikum direkte på telefon, forteller hun.

— Han var irritert over at jeg hadde søkt advokathjelp, og sa at vi måtte kunne ordne dette på egen hånd, sier Andrea Fotland Eikum.

— Han tilbød seg å betale tilbake halvparten.

Like før saken skulle komme opp, fikk Eikum beskjed hele beløpet ville bli tilbakebetalt, forteller Eikum. Det var i oktober. Fortsatt har hun ikke sett noe til pengene, sier hun.

Jaspreet Singh Kahlon vil ikke kommentere saken til Andrea Fotland Eikum og viser til at de har inngått forlik.

Øl, biff og sushi

De tre brødrene Daljinder Pal Singh Kahlon (40), Jaspreet Singh Kahlon (37) og Kawal Preet Singh Kahlon (35) eier og driver en rekke restauranter og puber i Bergen:

Nama Sushi & Noodles, Big Horn Steak House, Skipperstuen, Era bar og restaurant på handlesenteret Xhibition, samt tidligere Børs Café som nå bærer navnet Vågen Pub. I tillegg har de flere restauranter i Oslo, samt i Lillestrøm og Fredrikstad.

Restaurantene eies av holdingselskapet Dilla Holding AS som igjen eies av Kahlon-brødrene med en tredel hver. Samlet omsatte restaurantene for rundt 100 millioner kroner i 2007.

Dersom praksisen med trekk for svinn er gjennomført på samtlige steder for alle ansatte, vil det dreie seg om relativt betydelige summer.

Hvis trekket er på 30-40 kroner per ansatt per vakt og vi antar at det i gjennomsnitt arbeider fire servitører på hvert av de ti stedene hver kveld, vil den årlige totalsummen havne på rundt en halv million kroner.

Er praksisen ulovlig, er dette penger de ansatte har krav på å få tilbake.

Ørjan Deisz