For to år siden leverte Kysteskadren inn KNM «Uthaug» til service i ubåtbunkeren på Laksevåg. Først for få uker siden kom den ut igjen fra verkstedet, nystriglet, skinnende i lakken.

Regningen for servicen på KNM «Uthaug» kom på 97 millioner kroner.

Som en ny dåp

Det er nesten som om ubåten blir døpt på ny. Tidligere forsvarssjef Torolf Reins kone, Bjørg Rein, var gudmor da KNM «Uthaug» ble døpt i 1991. Hun var også til stede da ubåten offisielt ble overlevert igjen til Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO). Deretter ble den «gitt» videre til Kysteskadren, før skipssjef Ruben Grepne-Takle høytidelig kunne heise kommando over fartøyet igjen. Marinekoret Navy Vokalis sendte ubåten ut på de syv hav med shantys.

— Det skal være litt sus over det, kommenterer Ivar J. Knudsen, sjefen for Sjøforsvarets verksteder.

Hvert sjette år

Ubåtene er inne til hovedservice hvert sjette eller syvende år. Vedlikeholdsperioden tar fra halvannet til to år.

— Da plukker vi nesten hele fartøyet fra hverandre og setter det sammen igjen. Vi arbeider mer eller mindre kontinuerlig når det er her, bare avbrutt av akuttoppdrag på andre ubåter, sier Jarle Lygre, verkstedssjef i ubåtbunkeren.

167.000 timer

Det er brukt 167.000 arbeidstimer på servicen av KNM «Uthaug». Det er utført av de 95 fast ansatte ved ubåtbunkeren, og rundt 60 innleide fagarbeidere.

På KNM «Uthaug» er det skiftet 650 hovedventiler, alle fleksible slanger er byttet ut, skrog og skott er gransket med lupe.

— Fartøyet ser ut som nytt, fastslo skipssjef Ruben Grepne-Takle.

KNM «Utvær» er neste ubåt inn til hovedservice. Og om snaue to år er det klart for en ny høytidelig seremoni i bunkeren på Laksevåg.