— Resultatene er nedslående, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder ved Miljørettet helsevern i Bergen kommune.

Foran julebordsesongen intensiverte Miljørettet helsevern undersøkelsene for å påse at røykeforskriften overholdes på restauranter og utesteder i Bergen. Innen utgangen av 2002 er det meningen at 150 av byens cirka 430 serveringssteder skal få besøk.

Merking og luftkvalitet

Kommunen undersøker om merkingen av atskilte soner for røykere og ikke-røykere er på plass. Minst halvparten av sitteplassene skal være røykeforbudsoner. Videre sjekkes luftkvalitet og ventilasjon, samt om det røykes ved bardiskene.

— Jo lenger utpå kvelden, jo mer syndes det mot forskriften. Og stort sett syndes det ved alle stedene vi har besøkt, sier Skotheim.

— Resultatene forbauser oss overhodet ikke. Vi opplever til stadighet at astmatikere får store problemer etter besøk på serveringssteder. De fleste blåser en lang røyk i lovverket, og vi håper at forskriften blir endret, sier Maren Tveit, fylkessekretær i Norges Astma- og Allergiforbund i Hordaland.

Verne arbeidstakere

— Resultatene fra Bergen er ikke bra med tanke på å begrense helseskadene av tobakk. Vern mot passiv røyking bør også gjelde yrkesgrupper i hotell- og restaurantnæringen, sier direktør Kari Huseby i Statens Tobakksskaderåd.

Tobakksskaderådet og andre sier at loven ikke virker slik den er utformet i dag. Selv om kommunene har anledning til å bøtelegge brudd på forskrift om røyking på serveringssteder, kjenner Tobakksskaderådet ikke til at noen ennå er bøtelagt. Hele 30 prosent av norske kommuner har faktisk ikke noen tilsynsordning for å påse at røykeforskriften følges i det hele tatt. Ønsker totalforbud

— Derfor går Statens Tobakksskaderåd, Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet og LO inn for at det innføres et totalforbud mot røyking på serveringssteder, sier Siri Nesheim, jurist i Statens tobakksskaderåd.

I høringsrunden, som ble avsluttet 1. november, har en rekke organisasjoner og etater uttalt seg positivt til en endring av forskriften i røykeloven som regulerer røyking på serveringssteder. I Sosial- og helsedepartementet får BT opplyst at saken først vil være ferdig behandlet ut på nyåret. Hvis det ikke blir en ny høringsrunde, vil departementet etter alt å dømme oversende en innstilling med forslag til totalforbud mot røyking på serveringssteder.

Kommunen må vurdere tiltak

Utesteder i Bergen som bryter forskriften blir i første omgang bedt om å presentere tiltak for å rette på forholdene. Hvis ikke henvendelsen besvares, blir utestedene pålagt å rette opp bruddene på forskriften.

— Utover dette vil vi vurdere hvilke tiltak som skal settes i verk. Dette blir det opp til Bergen kommune å ta stilling til når vi får oppsummert resultatene av kontrollen, sier Sonja Skotheim, avdelingsleder ved Miljørettet helsevern i Bergen kommune.

GÅR GREIT: - Når jeg går på by'n om kvelden, reagerer jeg ikke så veldig på røyk. Men når jeg skal drikke kaffe eller spise, velger jeg et sted jeg vet det er lite røyk, sier Karine Jensen. Hun sitter på restauranten På Folkemunne sammen med Fredrik Ahlgren og Thor Fredrik Jensen. Der er tidlig kveld, de tre drikker kaffe og nyter røykfri luft. FOTO: ØRJAN DEISZ