Eksperter har ment at lasterom nummer 3, som kun var halvfylt med ballastvann, kunne ha blitt knust når de store mengdene med ballastvann kom i kraftig bevegelse i grov sjø. Dette kunne i sin tur ha ført til så store rystelser at motoren stoppet, mente ekspertisen.

En inspeksjon av forskipet til M/S "Server" i går, viste imidlertid at lasterommet er like helt. To sakkyndige fra Sjøfartsdirektoratet, samt representanter fra Sjøfartsinspektøren og Kystverket, var med på inspeksjonen.

Feil ballastering er likevel fortsatt et tema for sjøfartsinspektøren, som etterforsker "Server"-havariet og skal levere innstilling i saken til politiet.

Innstillingen fra Sjøfartsinspektøren er trolig klar i mars.

— Foreløpig vil jeg verken utelukke eller peke på noen bestemte årsaksforklaringer, sier sjøfartsinspektør John Ramsøy.