Det er Sintef i Trondheim som har analysert oljen fra fjærdrakten til en fugl som tidligere i uken ble funnet i Lurøy kommune i Nordland. Det vil bli gjennomført flere analyser av oljen for om mulig å bli helt sikre på om det virkelig er «Server»-olje på gråmåken.

Oljen på fuglen er sterkt forvitret og blandet med måkens eget fett. MS «Server» hadde bunkret drivstoff to forskjellige steder, og analysene av de to oljetypene er ennå ikke fullført. Derfor kan Kystverket foreløpig ikke med sikkerhet fastslå at det virkelig er olje fra det kypriotiske lasteskipet som er kommet på denne fuglen i Nordland.

Det er også observert olje på flere måker enn den ene som er brakt inn til Sintef for analyse.

Den hittil nordligste, sikre observasjonen av olje fra MS «Server», er gjort ved Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Derfor er det sannsynligvis måker som har trukker nordover for å hekke som nå er observert med olje i fjærdrakten i Nordland. Deler av gråmåkebestanden pleier nemlig å søke til hekkeområder langs kysten av Nordland i februar og mars.