Loggen viser at de to operatørene som var på vakt oppdaget «Server» først ti minutter før grunnstøtingen var et faktum.

Klokken 18.20 kaller en operatør opp «Server» på VHF-kanal 80, men får ikke svar.

Arbeidsoppgavene er så mange på stasjonen at det går nye tre minutter før operatøren forsøker igjen, nå på en annen kanal. De ber kapteinen om omgående å endre kurs, men i realiteten er det for sent.

Klokken 18.25.45 ber kapteinen om assistanse. Bare et drøyt minutt senere står skipet på grunn.

Hadde stasjonen hatt automatisk varsling av skip som er ute av kurs, kunne det som nå er blitt en oljekatastrofe kanskje vært unngått.

— Et slikt system finnes ikke på Fedje av økonomiske grunner. Det koster 40 millioner kroner. Vi har planene klare for å innføre det, men saken ligger til behandling i departementet, sier kystdistriktssjef John Erik Hagen i Kystverket.

— Hvorfor er ikke et slikt system på plass i det området med størst skipstrafikk i hele landet?

— Det er et politisk spørsmål å foreta slike investeringer. Vi håper å få det på plass, sier Hagen.

— Med så mye trafikk som det åpenbart var ulykkeskvelden, hvordan kan det forsvares å bare ha to operatører på jobb?

— Det er standard bemanning over hele landet.

— Er det tilfredsstillende at operatørene først ti minutter før grunnstøtingen var et faktum, oppdaget at «Server» var ute av kurs?

— Som en av dem selv forklarte, var det mye trafikk. Kapteinen fikk også beskjed om å endre kurs, men gjorde det motsatte, sier Hagen.