– Da dagslyset kom 13. januar i fjor og jeg så hvordan strendene så ut, hadde jeg aldri trodd at vi kunne bruke dem allerede til sommeren. Men det kan vi. Det ser utrolig bra ut her nå, sier ordfører Kristin Handeland (Ap) i Fedje.

– En kjempejobb

Over 100 personer jobbet med oljeopprenskning fra kort tid etter at Server forliste 12. januar og frem til sommeren. En stor del av opprenskningen måtte skje manuelt.

– De som har arbeidet med dette har gjort en imponerende innsats. Det har vært tungt arbeid, sier Handeland

Hun sier at det fortsatt dukker opp olje her og der, men naturen bidrar til å fjerne sporene etter oljen som drev i land.

Verst for fuglene

Fisk og skalldyr rundt Fedje er lite merket av oljeutslippet, ifølge Havforskningsinstituttet. Derimot gikk oljeutslippet hardt ut over sjøfuglene.

– Dette utslippet gjorde større skade enn Rocknes-forliset, men det er umulig å si hvor mange fugler som døde. Men det er klart at slike utslipp er med på å forverre situasjonen for sjøfuglbestanden, som samtidig er truet av andre forhold, sier miljørådgiver Stein Byrkjeland hos Fylkesmannen i Hordaland.

Trolig døde to-tre tusen sjøfugl som følge av utslippet. En del fugler ble vasket av frivillige og overlevde selv om de hadde fått olje på fjærene.

Oljeverndepotet tilbake

For øysamfunnet Fedje kom det også noe godt ut av forliset. Det ble fortgang i gjenopprettingen av oljeverndepotet i kommunen.

Da oljen drev inn mot land i dagene etter forliset, kom det sterk kritikk fordi depotet var flyttet. En måned etter forliset vedtok regjeringen å bygge det opp igjen.

– Hadde vi hatt depotet da Server grunnstøtte, er det grunn til å tro at vi kunne hindret oljesøl i mange viker der uværet ikke sto for hardt på. Det er ikke mulig å hindre all forurensning i slikt vær, men med mer utstyr kunne vi gjort mer, sier ordfører Handeland.

Uvisst om akterskipet heves

Server brakk i to under forliset. Forskipet ble tauet vekk mens akterskipet stakk opp av sjøen like ved det kjente landemerket Hellisøy fyr. Der ligger det fortsatt.

Ordføreren i Fedje sier at kommunen ønsker det vekk, men det er andre myndigheter som har hånd om det som skjer nå.

Sjøforsikringsselskapet Gard har betalt erstatning for skipet og kostnader ved opprenskningsaksjonen. Men det er en grense for hvor mye selskapet er pliktig til å betale. Grensen er 240 millioner kroner, og etter at de øvrige erstatningsbeløpene er betalt, er det trolig ikke penger igjen til heving.

Både Kystverket og Fylkesmannen i Hordaland mener prinsipielt at akterskipet, som ligger i et naturreservat, skal heves. Samtidig holder begge instanser muligheten åpen for at vraket kan bli liggende hvis det ikke representerer noen forurensningsfare.