I sin masteroppgave i design fra Kunsthøgskolen i Bergen lanserer Lene Sørstrønen Heggland tanken. I oppgaven har hun også tegnet et forslag til et slikt seremonibygg og plassert det på Bergenhus festning.

Her kan du se lese et sammendrag av masteroppgaven:

Sermonier mellom de syv fjell og se flere bilder.

Overgangsseremonier

— Jeg ønsket å lage et bygg som kan brukes ved overgangsseremonier som gravferd og vielse. Et verdig og høytidspreget alternativ til kirken, et rom hvor man ikke behøver ta stilling til egen eller andres tro, for å føle seg velkommen, skriver interiørarkitekt MNIL, Lene Heggland, i sin oppgave.

Hun mener seremonibygget bør ligge i fredelige omgivelser på Bergenhus festning.

- Hvor stort tror du behovet for et slikt bygg er?

— Det tror jeg er veldig stort, absolutt, men det er vanskelig å sette tall. Tanken at det kan brukes av alle som et offentlig tilbud, enten en er kristen, muslim, humanetiker eller ikke har et livssyn, sier Heggland.

— Ved for eksempel minnestunder etter en ulykke brukes ofte kirke og prest i dag. På slike minnestunder er det gjerne mennesker med forskjellig tro og livssyn. Et slikt bygg som jeg har tegnet ville være et naturlig valg til slike minnestunder. Det er viktig at dette er et offentlig tilbud. Om man velger å knytte seremonien til en religion eller et forbund bør være opp til brukeren av bygget, mener Heggland.

— Kan dette ha noe for seg eller er det bare et luftslott? Vi spurte noen sentrale folk om dette.

- Kjempeflott

  • Vi mener det er klart behov for et slikt bygg i Bergen. Lokaliseringen hun har tenkt ville vært kjempeflott, men dette er selvsagt opp til Bergenhus festning og politiske myndigheter. De aller fleste lokaler som brukes i dag har en innredning og utsmykning som ikke er godt egnet, sier Egil Haugland, leder i Human-Etisk Forbund i Hordaland.

- Hva vil være deres behov?

— For vår del vil det først og fremst være aktuelt for vigsel og gravferd. Jeg ser for meg dette som et offentlig bygg som ulike organisasjoner kan benytte, sier Haugland.

— Vil ikke stikke kjepper i hjulet

  • Jeg har ikke noe problem med å forstå at det behovet oppleves av enkeltpersoner og ulike livssynsgrupper. Kirken har ikke behov for å stikke kjepper i hjulet for slike planer. Og om en ikke bare tenker på død og gravferder, men på selve livet, ser jeg godt behovet for et seremonirom som ikke er så nært knyttet til livets slutt, sier domprosten i Bergen Jan Otto Myrseth, til bt.no.

— Det er absolutt behov for et lokale som ulike grupper kan bruke til sine livsfaseriter. Storsamfunnet må vise i handling at en virkelig tar på alvor friheten til å tenke og tro her i landet. Når Kirken nå gir fra seg noen av sine privileger, må en ikke betrakte det som en trussel at også andre grupper får støtte til å etablere gode tilbud til sine aktiviteter, sier domprosten.

- Utrolig bra konsept

Byråd Harald Victor Hove er godt kjent med masteroppgaven til Lene Heggland.

- Hvordan stiller du deg til et livsnøytralt seremonihus i Bergen?

— Konseptet hennes er utrolig bra. Vi har et økende antall mennesker som trenger et alternativ til Kirken. Bare i Bergen har vi 302 livssynssamfunn. Veldig mange av dem mangler rom, og må bruke andre og ofte lite egnede etablerte strukturer. Behovet er derfor så absolutt til stede, sier byråden med ansvar for Kultur, Kirke, Idrett og Eierskap i Bergen.

- Hvorfor mener du tanken om seremonibygg er bra?

— Heggland prøver å finne fellesløsninger som ikke ekskluderer noen. Det er bra. Hun signaliserer en holdning som jeg liker godt. Ikke minst i en tid der religiøse undertoner ligger til grunn for mange samfunnskonflikter. Et prosjekt som dette kan være med å bygge ned fordommer, sier Hove.

Tar planen med videre

  • Jeg skal lage en Tro- og livssynsmelding for Bergen kommune. Denne meldingen skal legges frem på nyåret 2011, og deretter behandles i bystyret. I denne planen vil jeg ta med forslaget til et livssynsnøytralt seremonibygg i Bergen, lover byråd Hove.

— Men plasseringen på Bergenhus kan jeg ikke svare for, sier Hove.

- Kan det være realistisk med et seremonibygg på Koengen?

— Vi holder nå på en utbyggingsplan for å se på ulike muligheter for bruk av anleggene og områdene våre. Vi er i gang med en prosess nå og er åpen for alle innspill til hvordan områdene kan utnyttes til beste for både Forsvaret og byens befolkning. Et seremonibygg på Koengen hørtes veldig spennende ut, sier festningsforvalter Tor Johan Morland ved Bergenhus til bt.no.

Hva mener du om forslaget om et livnøytralt seremonibygg i Bergen? Si din mening her.

Lene Heggland
Lene Heggland
Lene Heggland
Deisz Ørjan
Lene Heggland