— Jeg er ganske godt fornøyd. Jeg har stor forståelse for at vi må gjennom den sjekken, så jeg er forberedt på å måtte stå litt i kø, sier Ragnhild Langøy.

Hun har akkurat trykket på den lysegrønne knappen på den nye brukerundersøkelsesautomaten som er plassert ut like etter sikkerhetskontrollen på Bergen lufthavn Flesland.

Kollegaen André Nordgård trykker på den mørkegrønne knappen.

— Kontrollørene er smilende og fornøyde. Så sant vi reisende gjør jobben vår, så går det raskt og greit, sier han.

Sinte på køen

Automaten med de grønne smilefjesene og røde grimasene har vært i bruk bare noen få uker. De to siste ukene har henholdsvis 2300 og 2500 reisende tatt seg tid til å stoppe og avgi sin «stemme».

— Det er jo langt fra flertallet som svarer, og en må nok regne med at de som har det mest travelt ikke tar seg tid til å stoppe her. Men det er uansett interessant å se hva folk synes, sier securitysjef Lasse Solberg i Avinor.

Mandag, da morgenen startet med endeløse køer, svarte 53 prosent at de var veldig fornøyde, mens 20 prosent var ganske fornøyde. 22 prosent var veldig misfornøyde.

— Tallene ligger ganske jevnt rundt 50 prosent på den beste kategorien. Men vi har sett noen ganger da det virkelig har vært lang kø, at det gir seg utslag i mange negative svar. Det er ikke så rart. Selv om kontrollørene er blide og yter god service, blir folk frustrerte over å måtte stå i kø, sier Solberg.

Overrasket

Han er likevel godt fornøyd med andelen grønne smil så langt.

— Når du hører alle klagene, er det nesten litt overraskende at tilbakemeldingene her er så bra. Men de fleste passasjerer er innforstått med at denne sjekken er noe de må gjennom. Og folk kan si hva de vil om sikkerhetskontrollen, men jeg er helt sikker på at det er blitt sikrere å fly etter at dagens kontrollrutiner ble innført. Det er vanskelig å få med seg farlige gjenstander inn, og det er vanskelig for uvedkommende å komme seg bort til flyene, sier Solberg.

POSITIVT OVERRASKET: Securitysjef Lasse Solberg ved Bergen lufthavn Flesland.