— I snitt vil vi trolig ligge på 112.000 tonn. Selv om dette fører til økte utslipp vil vi ligge godt under grensen for hva som er tillatt, sier Igesund.

— Jakob Raa etterlyser nabovarsel?

— Vi har ikke identifisert driftsproblemer som har gitt grunn til nabovarsling. Vi vet ikke når det lukter hos Jakob Raa, for å si det slik.

Plansjefen opplyser at BIR har montert jetvifter som forbedrende tiltak. Da Raa klaget over at disse virket mot sin hensikt, ble viftene stoppet.

— Når anlegget går, suger vi forbrenningslukt fra avfallsbunkeren. Dette stopper kun ved driftsstans og øker sjansen for at luft skal lekke ut.

— Bør ikke naboene varsles ved driftsstans?

— Jo, det kan du si.

— Blir det gjort?

— Nei. Men en telefon til Jakob Raa ved stans skal bli rutine fra nå av.

Ifølge plansjefen er det vanskelig å avgjøre om det er BIR, Fana Stein & Gjenvinning eller behandlingsanlegget for kloakkslam som er hovedproblemet.

— Dermed er det ikke så enkelt at BIR uten videre kan påta seg all skyld. I motsetning til støy lar lukt seg vanskelig tallfeste og måle. Det som er lukt for én er duft for en annen.

— Sier du at Jakob Raa egentlig kjenner en duft?

— Nei, absolutt ikke! Vi tar ikke lett på det, forsikrer Igesund.