Reiser for flere år siden kan også bli gjennomgått.

— Det kan vi bekrefte, sier ekspedisjonssjef Per A. Engeseth i Riksrevisjonen.

BT skrev sist fredag om Kunsthøgskolens pengebruk på de årlige styreseminarene i utlandet. Ansatte har reagert på at ledelsen blant annet bruker langt over statens satser på restaurantmiddager. Lørdag skrev BT om et stort antall ledersamlinger på Solstrand Fjordhotell.

— Slike artikler i pressen tar vi med videre når vi skal starte på revisjonen av 2008-regnskapet til høsten. Dette er innspill vi vil ta i betraktning, sier han.

Engeseth kan ikke si om Riksrevisjonen har vurdert bruken av penger på reiser i Kunsthøgskolens regi i tidligere revisjoner.

— Universiteter og høyskoler har fått en noe friere stilling enn tidligere. Det har ført til at Riksrevisjonen har brukt mye tid på å se på regnskaps- og lønnssystemer. Nå er dette stort sett på plass. Da kan vi se mer på ulike utgiftstyper, sier han.

— Vil dere se på reiseregninger fra tidligere år også?

— Vi vil begynne med lønn og reiseregninger for inneværende år. Så vil vi eventuelt gå bakover i tid. Det avhenger av hva vi finner, sier han.

Ekspedisjonssjef i universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet, Toril Johansson, roste mandag Kunsthøgskolen i NRK.

— Det gjøres svært mye bra arbeid på den institusjonen. Vi ser at det er den av våre høyskoler som har aller størst utveksling av studenter internasjonalt, sa hun.

— Hva synes departementet om at skolen bruker så mye penger?

— Departementet vil ikke ta stilling til enkeltbruk av penger på grunnlag av et avisoppslag.

— Det har kommet en del reaksjoner på pengebruken. Vil dere gjøre noe med den saken?

— Det er noe vi er nødt til å vurdere, sa Johansson til statskanalen.

**Les også:

Kan kunsten å bruke penger**