I vår ble det offentliggjort at kommunen hadde leid inn vaktselskapet Skan-kontroll, for å holde ro og orden i parken fra mai og ut september. Vaktene skulle oppholde seg i området hver dag mellom tolv og åtte. Daværende sosialbyråd, Lisbeth Iversen, fortalte at dette inngikk i en satsing for å gjøre parken tilgjengelig og trygg for alle.

— Vi har i tiltaksplan mot åpne russcener blant annet pekt på behovet for mer tilstedeværelse av politi. Dette har vi ennå ikke klart å få til, derfor gjør vi nå denne avtalen med et vaktselskap, sa Iversen.

Kontrakten med Skan-kontroll er på 302.000 kroner og utløper i september. Etter tre måneder med vakter i parken, mener flere av naboene at effekten har uteblitt.

— Effekten er ikke-eksisterende. Situasjonen er svært anspent, og trygghetsfølelsen er absolutt ikke god, sier Synnøve Fluge, styremedlem i Møhlenpris velforening og medlem av frivillighetssentralen i samme område.

Hun får støtte av Svein Ove Bjørnestad, beboer i Villaveien og styreleder i Nygårdsparkens venner og Tormod Carlsen, leder for Sydnes og Nøstet Velforening.

— Dette er formålsløst og bortkastede penger. Vaktene er til dels usynlige, og har ingen myndighet til å gjøre noe. Både barna våre og studentene i området har en utrygg skolevei, sier han.

- Må tenke nytt

Flere av de ansatte på universitetet og i Studentsamskipnaden (SIB) forteller at ikke de heller har merket noen forbedring av situasjonen i parken.

— Det er helt åpenbart at de tiltakene som er satt i verk, har hatt begrenset effekt. Kommunen gjør mye, men effekten kommer ikke. Vi må prøve å se til andre land og se hva de har fått til. At vi deler ut sprøyter, men ikke har sprøyterom, gir ingen mening. Vi må prøve å tenke nytt, for å få orden på dette. Det bør ikke være slik at Bergen har en av de største russcenene i Europa, sier Per Kristian Knutsen, administrerende direktør i SIB.

Anna Gjertsen er leder for Velferdstinget og representerer alle studentene i Bergen. Hun har heller ikke inntrykk av at det har vært noen særlig endring de siste månedene.

— Jeg har ikke hørt noe spesielt om det, nei. Det er ubehagelig å gå gjennom parken. Man får tilbud om å kjøpe stoff, og det oppleves ikke særlig trygt. De fleste studentene lærer seg raskt at parken ikke er et sted man bør gå, særlig ikke på kveldstid, sier hun.

Leder for studentsamfunnet på BI, Torgeir Kjepso Saue, bekrefter det samme; situasjonen er relativt uendret. Han legger likevel til at noen av studentene har kommentert at de synes det er positivt med bedre vakthold.

Trond Midtvik, leder for barne- og ungdomsavdelingen i Sportsklubben Djerv opplever heller ikke at vaktene har bidratt til å trygge parken.

— De gjør på en måte ingenting, bare observerer. Det er fremdeles stadige tilbud om dop når man går i parken. Det er bråk og spetakkel. Situasjonen har ikke bedret seg, sier han.

Fornøyde brukere

Da BT besøkte parken i går ettermiddag, var det rundt femti brukere på flagghøyden. Etter et kvarters tid kommer det en enslig vakt gående.

To brukere kommer bort, og forteller vakten at de er svært fornøyde med at han er der.

— Etter at vaktene kom, har det blitt tryggere for oss brukere. Det er vi veldig glade for, sier en kvinne i førtiårene.

Vakten smiler, før kvinnen legger til;

— Men jeg synes det er dumt at dere ikke er to. Du bør ikke være alene, sier hun.

Etterlyser bedre samarbeid

Velforeningene håper at kommunen tar tilbakemeldingene fra publikum til seg.

— At man prøver slike omveier, gjennom en privat vektertjeneste i stedet for politiet, klinger ikke bra i våre ører. Vi har inntrykk av at det er svært lite kommunikasjon mellom kommunen, helsemyndigheter og politiet. Politiet har fulgt opp flere av sine oppgaver, men kommunen ligger etter, sier Fluge.

Velforeningene viser til at det har tatt altfor lang tid å få på plass en ruskoordinator, og at man ligger ett år på etterskudd når det gjelder MO-sentrene.

— Parken blir mer og mer ødelagt og utrygg. Nå må kommunen snart komme på noen alternative løsninger, og finne noen tiltak som fungerer, sier Bjørnestad.

Hvordan er din trygghetsfølelse i Nygårdsparken?