— Det er spesielt at vi i løpet av to år har hatt tre mediefokuserte saker hvor pårørende har klaget på dårlig kommunikasjon med sykehuset. Dette er selvsagt tre for mange, og vi beklager det. Men jeg har vanskelig for å se at det ut fra dette kan trekkes en generell konklusjon om at vi er for dårlige til å kommunisere. Vi har svært dyktige medarbeidere på sykehuset som er flinke til å kommunisere med mennesker i kriser. Vi har i disse to årene hatt 200.000 innleggelser, og det dør i gjennomsnitt tre personer hver dag på sykehuset. Derfor er krisekommunikasjon ofte dessverre en hverdagssituasjon for mange av våre ansatte. Men vi kan alltid bli bedre, og vi lærer hele tiden, sier Høgli.

Hun understreker at sykehuset ser meget alvorlig på all kritikk som gjelder kommunikasjonen med pasienter og pårørende. Det gjelder selvsagt også kritikken fra Helsetilsynet etter Kristina-saken, som alle involverte har tatt dypt innover seg.

— Men vi har ikke endret noen rutiner. Kommunikasjon med mennesker i livskriser handler om å møte mennesker i personlige situasjoner. Enhver krise er unik, og kommunikasjonen vil arte seg forskjellig fra gang til gang. Det går ikke an å lage faste rutiner for hvordan dette skal gjøres, sier hun.