— All ære til Voss for det de har fått til, men jeg tror vi heller skal se til Trondheim, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

— Vi har større og flere bygg enn Voss og får etter hvert en del nye og teknisk krevende bygg. Det har Trondheim også. De har vært i den situasjonen vi er i, de har tatt unna vedlikeholdsetterslepet og ordnet opp. Da er det nærliggende å se til dem.

Røssland er tydelig på at dagens ordning i Bergen ikke er god nok.

— Vi har kanskje lagt for mye over på rektor. Vi er veldig klar på at vi må se på en omorganisering. Trondheim har en løsning som ser god ut, sier hun.

Tips fra trønderne

— Vedlikeholdsavdelingen har 15 prosjektledere, vi tilsetter arkitekter og ingeniør i disse funksjonene. Prosjektering, der det er nødvendig, og utførelse kjøper vi hos rådgiverfirmaer og håndverksbedrifter eller entreprenører. Vi har rammeavtaler for tjenestene, sier Tormund Ledang Husøy, avdelingsleder for vedlikehold i Trondheim eiendom.

Hans avdeling har ansvar for vedlikehold av alle kommunale bygninger i Trondheim, med unntak av boliger.

— Skolene følger en fireårssyklus der skolene har planlagt vedlikehold hvert fjerde år. For hvert enkelt skoleanlegg utarbeides en tiltaksplan av Trondheim eiendom. Som underlag er det året før gjennomført tilstandsanalyser for tekniske og funksjonelle forhold, sier Husøy.

Neppe vaktmestercomeback

Opposisjonen i Bergen har flere ganger etterlyst vaktmestere på bergensskolene. Blant annet har SV fremmet forslag om dette flere ganger. Liv Røssland har mindre stor tro på å bringe vaktmestrene tilbake.

— Mye er spesialisert og krever sertifisert kompetanse. Vi har jo en oppfølgingstjeneste i dag, og byggvedlikeholdsavdelingen har stor fagkompetanse, sier hun.

Men er Trondheim byrådens modell og forbilde, er det sikkert greit å notere seg at de har vaktmestere dedikert til hver enkelt skole.

— Det har vi fordi vi tror at en god bygningsdrift og godt renhold er betydningsfullt for det forebyggende vedlikeholdsarbeidet, sier Tormund Ledang Husøy.