Da han kom hjem fra bisettelsen til stemoren, lå det en innkalling fra øyeavdelingen på Haukeland universitetssykehus i posten.

Der kunne han lese at han skal til vurdering av operasjon for skjeling i september.

— Hadde min far vært i live, ville jeg tatt ham med. Så forbanna var jeg, sier Kjell Langøen til bt.no.

«Vi ber om at kun en foresatt følger barnet ... Vennligst ta med en oversikt over hvilke medisiner barnet bruker eller nylig har brukt», heter det i innkallingen til Kjell Langøen v/ foresatte .

Riktig personnummer, med fødseldato i 1955, er trykket to ganger på brevet.

Sykehuset beklager

Hvis han uteblir, må han - eller foreldrene - betale 306 kroner.

Langøen går regelmessig til undersøkelse for øynene fordi han har diabetes, men han har aldri hatt problemer med skjeling.

Forferdelig dumt. Avdelingsdirektør Johnny Jakobsen

— Det var spesielt sårende at det skjedde akkurat den dagen min stemor ble bisatt. Min mor døde for øvrig i 1982, og min far i 1990, sier Kjell Langøen.

— Forferdelig dumt, men det er ingen andre som har lidd under dette. Ingen «mistet» timen. Den var hans, og var satt opp til riktig tidspunkt. Han har fått ny innkalling, sier avdelingsdirektør Johnny Jakobsen til bt.no.

Han har allerede gått gjennom rutinene og mener å ha klarlagt at årsaken var en teknisk feil.

- Du skriver i svaret til Langøen at «stort sett går det bra». Betyr det at dette har skjedd før?

— Så vidt jeg vet, er dette et enkeltstående tilfelle. Dette er i hvert fall den eneste tilbakemeldingen vi har fått, og vi har 17.000 pasienttimer i året.

Langøen ble ekstra nervøs ettersom han var inne til en såkalt øyenbunnsfotografering i mars. Han hørte ikke noe om resultatene, ei heller fra fastlegen som pleier å motta dem, og var redd prøvene hadde forsvunnet.

— Jeg hadde ikke lyst til å bli blind fordi mappen hadde havnet feil sted, sier han.

Burde fått kopi

Sykehuset beklager også også at bildene fra mars ikke ble sendt til Langøens fastlege.

— Fastlegen burde fått kopi, men bildene er vurdert av lege hos oss, sier avdelingsdirektør Jakobsen.

Meg bekjent har vi ikke hørt om et så skjevt brev før, altså med motstridende opplysninger i brevet.

Anne Karin Rinde i Pasientombudet

Langøen har sendt saken til Pasientombudet i Hordaland.

— Vi tar dette til orientering. Det er ille nok for den det gjelder, men vi avventer nå svaret fra Haukeland. Vi får se på svaret om det skal følges opp, sier seniorrådgiver Anne Karin Rinde i Pasientombudet.

— Meg bekjent har vi ikke hørt om et så skjevt brev før, altså med motstridende opplysninger i brevet. Forhåpentligvis er det en teknisk og menneskelig svikt. Hvis det var en gjennomgående problematikk, hadde vi antakeligvis hørt om det, sier Rinde.

MISFORNØYD: Kjell Langøen klaget til Pasientombudet etter innkallingen fra Haukeland universitetssykehus.
OLE VALAKER