• Jeg ser frem til å belyse alle sider ved denne saken for dem som skal etterforske, sier daglig leder og styreformann Thorbjørn Sirseth i Ulriksbanen til BT etter at selskapet i går ble politianmeldt.

Sirseth ønsket ikke å kommentere saken pr. telefon og ba om å få spørsmålene sendt som sms-melding.

«Jeg vil begrense meg til å gratulere BT som lyktes i å få fylkesmannen til å beslutte nærmere undersøkelser omkring konsekvenser av nedisingsproblematikk på Ulriksbanen. Jeg ser frem til å belyse alle sider ved denne saken for dem som skal etterforske,» var svaret.

Påstand om to brudd

Fylkesmannen mener at det var alvorlige brudd på sentrale punkter i forskriftene da banen var i drift en periode høsten 2005 etter at banen hadde fått inndratt driftsløyvet på sikkerhetsmessig grunnlag.

Det andre forholdet gjaldt episoden da banen sporet av og tre Telenor-ansatte måtte fire seg ned på bakken. Før denne turen, ble det ikke foretatt prøvekjøring slik forskriftene krever.

— Alvorlig

— Så lenge taubanetilsynet som teknisk myndighet har funnet grunn til å trekke tilbake driftstillatelsen, må Fylkesmannen se alvorlig på dette, mener Svein B. Bjerkeng, underdirektør ved justis- og forvaltningsavdelingen.

— En slik bane har jo et stort skadepotensiale hvis noe galt skulle inntreffe, sier Bjerkeng.

Han vil ikke si noe konkret om hvilke følger det vil få for konsesjonen, skulle politiets etterforskning konkludere i tråd med Fylkesmannens anmeldelse.

- Ikke riktig

Advokat Tor Øystein Enge er juridisk rådgiver for Ulriksbanen. Han sier til BT at selskapet vil forholde seg til det politiets etterforskning eventuelt måtte avdekke. Ut over dette ønsker han ikke å kommentere anmeldelsen.

— BA skrev i går at Thorbjørn Sirseth trekker seg. Når skjer det?

— Det er ikke rett at Sirseth trekker seg. Styret er i ferd med å tilrettelegge videre drift med ny administrasjon. Endringen vil medføre at Sirseth ikke blir så fremtredende i den daglige drift. Når dette skjer, er ikke avgjort, sier Enge.

- Åpner før 17. mai

— Byråd Henning Warloe sa til BT i går at han forventer at både ledelse og driftspersonalet ved Ulriksbanen legger for dagen en helt annen opptreden overfor publikum, media og kommunen. Har du kommentar til det?

— Nei.

— Tror du banen gjenåpner driften før 17. mai?

— Ja, definitivt, sier Tor Øystein Enge.