Halvannet år er gått siden han ble suspendert fra sin ferske stilling som sjef for fellesstaben ved Forsvarsstaben, mistenkt for økonomisk utroskap. Politietterforskningen munnet ut i en bedrageritiltale, men kokte ned til å vedrøre et beløp på 63.323 kroner. Karlsvik er også tiltalt for å ha utvist grov uforstand i tjenesten. Forsvarets egen gransking førte til at det på et senere tidspunkt blir reist avskjedssak mot ham.

— Tøff tid

— Det har vært en tøff tid. Nå gleder jeg meg til omsider å få gi min versjon av saken for offentligheten, sier Atle Karlsvik.

Han avslår konsekvent, men høflig å gi ytterligere kommentarer, eller å la seg intervjue før saken kommer opp for retten.

Medieomtalen av saken var formidabel da den ble kjent gjennom en pressemelding fra Forsvaret. Den profilerte admiralen avsto også da fullstendig fra å kommentere påstandene og beskyldningene som haglet mot ham.

- Har opptrådt ryddig

— I motsetning til motparten har han hele tiden opptrådt ryddig, og ikke gått ut med noen form for argumentasjon eller forhåndsprosedyre. Karlsviks standpunkt har hele tiden vært at domstolen skal bli den første som får høre hans versjon, sier Karlsviks forsvarer, advokat Dag Steinfeld.

Admiralens forsvarer har hele tiden vært sterkt kritisk til både Forsvarets og medienes håndtering av saken.

— Atle Karlsvik har vært full runde i tørketrommelen, har Steinfeld sagt.

— Nå gleder vi oss til at også media får tilgang til hele hans historie. Den sanne historien, sier Steinfeld med ettertrykk.

32 vitner

Utnevnelsen av Karlsvik til admiral og sjef for Forsvarets fellesstab var omstridt. Den ble foretatt av tidligere forsvarsminister Kristin Krohn Devold rett før valget for to år siden. De to hadde i en tid vært bekjente. Advokat Dag Steinfeld har hele tiden ment at Karlsvik er utsatt for en svertekampanje fordi han fikk denne toppjobben.

Det er satt av to uker til rettssaken i Bergen tingrett. Påtalemyndigheten kommer til å føre 22 vitner. I tillegg har advokat Steinfeld stevnet ytterligere ti. Kristin Krohn Devold er ikke begjært avhørt. Det vil hun sannsynligvis bli når arbeidsrettssaken kommer for retten på et senere tidspunkt.

Forholdene Karlsvik er tiltalt for, skriver seg fra hans tid som sjef for Sjøforsvarets skoler. Påtalemyndigheten mener han har brukt de 63.000 kronene til privat forlystelse. Admiralen er tiltalt for fem ulike tilfeller av grovt bedrageri, blant annet to golfturer til Spania som til sammen kom på 33.000 kroner.

Miljøvernkonsulent

Atle Karlsvik har vært permittert fra Forsvaret med full lønn siden november 2005. Han har i denne perioden tatt enkelte konsulentoppdrag for et mindre firma som driver med miljøvern. Firmaet markedsfører blant annet torvmosen spagnum, som skal være et effektivt middel til å suge olje opp av sjøen med.

— Dette vil jeg ikke kommentere. Karlsvik kommer sikkert også til å forklare seg for retten om hvordan tiden etter suspensjonen har vært, sier advokat Dag Steinfeld.

RISIKERER FENGSEL: Kontreadmiral Atle Karlsvik risikerer ubetinget fengselsstraff hvis han blir kjent skyldig etter tiltalen. Her demonstrerer han en type torvmose i forbindelse med oljesølet ved Fedje.
Høvik, Tor