Den massive forurensingen gjør at Bergen kommune nå ber om råd fra Folkehelseinstituttet.

— Rådene vi har fått så langt er at vi skal ta hensyn til de med luftveissykdommer. En skiller i utgangspunktet ikke mellom barn og voksne, sier leder av helsevernetaten Ingvar Tveit.

Ekstrem situasjon

I dag kontakter han Folkehelseinstituttet for å få en ny vurdering.

— Nå har vi hatt en så ekstrem situasjon over så lang tid at vi vil gå til øverste faglige myndighet på ny. Etter at vi har fått en ny tilbakemelding, skal vi ta en ny vurdering på om vi skal anbefale nye tiltak, sier Tveit.

Stenging av skoler og barnehager i de meste forurensede strøkene i sentrale Bergen ble diskutert som et tiltak i en opptrapping på møtet i går.

— Uansett vil ikke dette gjelde på tirsdag. Nå gjelder fortsatt anbefalingen om at barn skal gå i skole og barnehage som vanlig.

Med unntak av de gruppene som er spesielt utsatt, skal folk forholde seg som normalt, sier Tveit.

Skolebyråd Filip Rygg (KrF) understreker at de vil følge de faglige rådene.

Følger situasjonen

— Vi vil ha fortløpende møter med helsemyndighetene, men det er et sterkt ønske om å holde skoler og barnhager åpne. Rådene nå er at det er ønskelig og forsvarlig at barna går til skole og barnehage. Derf forholder vi oss til pr i dag, sier han.

Bergen kommune satt i krisemøte med en rekke offentlige etater store deler av gårsdagen, for å finne virksomme tiltak for å få ned luftforurensingen i Bergen.