De bor i sentrum, har det meste i gangavstand fra husdøren, og kommer til å sikre seg et sterkt grep om makten i Bergen kommune.

Det ligger an til at politikere bosatt i Bergenhus bydel vil kapre 24 av 67 seter i bystyret etter høstens kommunevalg. Det betyr at mer enn hvert tredje sete vil gå til en bydel som bare huser 14 prosent av byens befolkning.

Dårligst for Bergen vest

Dermed går det mot et bystyre med en sterk geografisk skjevfordeling.

Etter forrige valg fikk Bergenhus valgt inn 20 representanter. Nå blir bydelen trolig enda kraftigere representert, mens Laksevåg bydel nesten ikke vil få representanter i bystyresalen i det hele tatt. Også Ytrebygda, Fyllingsdalen og Åsane vil bli vesentlig underrepresentert.

— Geografi, alder og kjønn er de klassiske kriteriene for representativitet., sier valgforsker Dag Christensen.

Sammen med kollega Jacob Aars på Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen har Christensen sett på tallene.

— Her er det jo ikke representativitet for annet enn kjønn. Spørsmålet er om det er et problem, sier Christensen.

Fana mobiliserte

Dag Christensen tror geografi kan være et problem i mindre kommuner, men ikke nødvendigvis i Bergen. Han peker på at Bergen ikke har et klart geografisk og sosialt skille mellom øst og vest.

— Hadde vært klare konflikter mellom bydelene, tror jeg nominasjonskomiteene hadde tatt hensyn til det, sier han.

Man skal likevel ikke mer enn 12 år tilbake i tid for å se at nettopp bydelene var et hett tema i forbindelse med valget.

I 1995 satt det folk fra Fana på nesten 30 prosent av setene i bystyret. Det skjedde etter at en kampanje på grunn av en rekke stridsspørsmål i bydelen.

Opp til velgerne

I år ligger Høyre an til å få 18 representanter i bystyret. Christopher Brun, som bor i Sandviken, er en av åtte fra Bergenhus. 27-åringen sitter i dag i komité for miljø- og byutvikling og står på 16. plass på listen til kommunevalget.

— Jeg mener det blir feil å tenke bydeler. Bergen er én by og én kommune. Det ville vært relevant før kommunesammenslåingen i 1972, men ikke i dag, sier han.

Etter to perioder i komiteen som har med byggesaker å gjøre, føler Brun at han kjenner størstedelen av byen.

— Jeg har vært på de mest forblåste knauser og holmer for å se på tomter, og engasjerer meg like mye i de sakene som de i sentrum.

Likevel medgir Brun at en viss geografisk spredning er ønskelig.

— Alle bydeler bør være representert, på samme måte som alle aldre, kjønn og yrkestyper. Dette kan jo velgerne gjøre noe med, for eksempel ved å kumulere kandidater fra sin bydel.

- Stem politikk, ikke bydel

Laksevåg er bydelen som ser ut til å få svakest representasjon, med bare tre i bystyret. To av dem er fra Arbeiderpartiet: Jørn Eggum og Cathrine Helen Ulvøy. Den tredje er Norvald Visnes i Høyre.

— Jeg håper det ikke vil få konsekvenser for bydelen at vi er så få herfra, men det er jo lett for at politikere fokuserer mest på det man vet mest om, sier Ulvøy.

Hun kommer opprinnelig fra Åsane, og har bare bodd to år i Loddefjord. Derfor har hun ikke inngående kjennskap til bydelen. Og en listeaksjon vil hun ikke oppfordre til.

— Det er viktigere å stemme på dem som har best politikk, fremfor hvilken bydel de kommer fra. Det er mye uenighet innad i bydelene også, sier hun.

Nielsen, Rune