Bergen Kommunale Bygg (BKB) har funnet tre mulige tomter der man kan bygge avlastningsskole for de to sentrumsskolene som skal gjennom omfattende opprustning:

  • Tomt ved Bønes skole, på dagens ballbane.
  • Ferdig regulert skoletomt ved Råstølen.
  • Skoletomt som er under regulering i Ulset Vest.«Spørsmålet er om noen av disse arealene er tilstrekkelig sentrumsnære», skriver BKB i et brev.

Ny Krohnborg først ut

Planen er å starte ombyggingen av Ny Krohnborg skole neste høst, for deretter å ta Møhlenpris. Byrådet ønsker å finne en avlastningsskole som begge kan bruke etter tur. Nå skal byrådet ta stilling til hvor avlastningsskolen skal ligge.

— Vi vil gi skolene beskjed om hva som skjer i løpet av høsten, sier seksjonsleder Merete Bogen i byrådsavdeling for skole og barnehage.

— Er det aktuelt å sende barna til en annen bydel i byggeperioden?

— Det er en politisk avgjørelse. Vi vil presentere ulike alternativer.

Skolebyråd Tomas Moltu (KrF) sier det er for tidlig å si noe om hva som skal gjøres. Han har selv ikke sett brevet fra BKB.

— De ulike avdelingene holder på å vurdere hvilke alternativer som finnes. Dette er noen av dem, sier han.

Moltu sier at en avgjørelse vil bli tatt innen høstens budsjett legges frem.

Skeptisk rektor

Fungerende rektor Kjetil Damm på Møhlenpris skole, er ikke spesielt glad for muligens å måtte busse 200 elever til en annen bydel.

— Det ville vært en fordel om elevene hadde gangavstand, for eksempel på Marineholmen, slik det tidligere har vært snakket om, sier han.

I desember 2006 vedtok bystyret å bygge om den gamle skolebygningen på Møhlenpris. Tidligere var planen å bygge nytt på en nærliggende tomt, og selge skolebygget fra 1912.

Men Høyteknologisenteret og CG Rieber trengte tomtene på Marineholmen til fremtidige næringsbygg, og foreslo et samarbeid. Mens skolen ble bygget om, kunne Høyteknologisenteret tilby erstatningslokaler i de gamle byggene til Mjellem & Karlsen.

Trekker seg

Nå sier Høyteknologisenterets direktør Bjart Nygaard stopp. Årsaken er at kommunen ønsker å leie avlastningslokalene i fem år, slik at flere skoler kan benytte dem.

«Dette vil komme så sent i utbyggingsprosessen på Marineholmen, at det vil forhindre den utviklingen vi nå er i gang med», skriver Nygaard i et brev til Bergen Kommunale Bygg.

Han fastholder at de gjerne vil være behjelpelig, men bare dersom det er snakk om ett til to år, og dersom arbeidene kan settes i gang relativt raskt.

— Jeg har ikke oppfattet at Marineholmen er helt ute som alternativ. Men vi har valgt å se på andre muligheter i tillegg, sier byråd Tomas Moltu.

Er bussing en god løsning? Si din mening i feltet under!