Alder
1 Salar Salih 46
2 Merete Andreassen 45
3 Frode Larsen 39
4 Gunn Andersen 40
5 Øyvind Hauge 34
6 Bente Louise Andersen 55
7 Terje Dalland 41
8 Ludmila Pavlovna Knapstad 40
9 Jarl Birger Høva 49
10 Helene Myhre Danmo 42
11 Roar Vestrheim 43
12 Bjørn Klokeide 70
13 Iren Ramsøy 40
14 John Olav Knutsen 43
15 Webjørn Ola Rødven 35
16 Jan Arne Olsen 42
17 John Barry Wøllo 35
18 Christian Høva Gundersen 29
19 Hans-Christian Hauge 36
20 Merete Bengtson 37
21 Bjarne Terje Helgesen 34