Rapporten som er utført i fellesskap av Husbanken, Studentsamskipnaden og Bergen kommune er blitt byrådets svar på kravet om å gjøre noe med «hyblifiseringen».

Prisnivå OK

Undersøkelsen blant beboerne på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård ble foretatt høsten 2000. Først i vår foreligger konklusjonene. I sum blir sentrum karakterisert som bedre enn sitt rykte:

  • 85 prosent av beboerne trives.
  • 73 prosent opplever sjelden eller aldri konflikter i nabolaget. Av konflikter er nattebråk største problemet.
  • Prisnivået i sentrum er ikke avskrekkende høyt, og leiemarkedet fungerer bedre enn det inntrykk som er skapt i mediene.
  • Sentrum er preget av høy gjennomtrekk.¨

Tendensen til at stadig flere sentrumsleiligheter blir omgjort til hybler for flere studenter, ble satt på dagsordenen i fjor høst av Bergenhus bydelsstyre.

Bydelsstyret uttrykte bekymring for «hyblifiseringen» og ba byrådet etablere et samarbeid med velforeningene i sentrum for å hindre forringelsen av bomiljøene.

Nå foreligger svaret fra byrådet i form av denne rapporten. Tirsdag skal bydelsstyret behandle den. Bydelsdirektør Ole Vorland peker på at rapporten egentlig bekrefter at hyblifiseringen er til plage for mange beboere.

— Ikke tatt ballen

Høyres Henning Warloe er lite fornøyd med måten byrådet har grepet fatt i saken:

— Byrådet har ikke tatt ballen, bare vist til en nesten to år gammel rapport, sier Warloe som etterlyser mer vilje til handling.

Geir Ekenes, leder i Nygårdshøyden Vel, er dessuten kritisk til måten byrådet tolker resultatene. Etter hans mening er det skremmende mange som opplever konflikter og uro.

— 15 prosent av beboerne finner det plagsomt å bo i sentrum. Tallet er kanskje ikke så høyt, men det er en god del høyere enn i sammenliknbare undersøkelser, sier Ekenes.