I fjor høst ble den 40 år gamle thailandske kvinnen dømt til fengselsstraff for menneskehandel med forgreininger til Bergen.

Bergen tingrett fastsatte også et inndragningskrav på 800.000 kroner mot henne. Tingretten mente at hun beviselig hadde hatt en omsetning på bordellet hun drev i Oslo, som gjorde det naturlig å kreve inn denne summen.

Tingretten tok for hardt i

Kvinnens forsvarer, Tom Barth Hofstad, prøvde å overbevise retten om at summen på 800.000 kroner var helt uriktig. Han argumenterte med at politiet hatt tatt med inntekter som det ikke var meningen hun skulle ha. Hun hadde blant annet fungert som en slags bank for flere av kvinnene som jobbet for henne og oppbevart pengene for dem.

Tingretten la ikke vekt på dette.

I Gulating lagmannsrett forrige uke, ble resultatet et helt annet. Gulating mener at tingretten har tatt altfor hardt i og har regnet feil i forhold til hva som bør kreves inn. Lagmannsretten mener det blir feil å regne de enkeltes prostituertes personlige inntekter som en del av utbyttet til bordellsjefen. Dermed kuttet de inndragningen med 600.000 kroner.

Skral økonomi

— Dette er en stor seier, og blir retningsgivende for hvordan man skal regne ut utbytte i lignende inndragningssaker. Gulating har også vist hensyn til min klient og skjønt at en for høy inndragning ville fungere som dobbel straff, sier advokat Tom Barth Hofstad.

Det at den menneskehandlerdømte for tiden er i en skral økonomisk situasjon, gjør også at lagmannsretten ikke ser behovet for å tyne henne for penger.

De ser også faren for at hun kan havne i samme kriminalitet på ny dersom, pengekravene skulle bli for stive. Den menneskehandlerdømte kvinnen har i dag sonet ferdig straffen sin, flyttet fra Oslo, og bor i an annen norsk by. Hun har fått seg en vaskejobb og har begynt å utdanne seg.

Bergens Tidende