— Vi er nå ute av den helt tørre perioden vi har hatt i det siste og i tillegg viser varselet for den nærmeste tiden at det vil komme noe mer regn.

Slik begrunner varabrannsjef i Bergen, Karl Otto Nesdal, at brannvesenet i dag senket garden mot skogbrannfare noe.

Restriksjonene på å gjøre opp ild i blir lettet etter at det 3. juni ble innført totalforbud etter lang tids tørke, men det er fremdeles skogbrannfare i Bergen.

— Vi er nå tilbake til der vi er normalt på denne tiden av året, sier Nesdal.

Det tillates nå igjen bruk av grue, grill og mindre kaffebål på sikre plasser og med god avstand til vegetasjon, samt på tilrettelagte bål- og grilleplasser i kommunen.

Nesdal minner om at det fremdeles råder generelt forbud mot å gjøre opp ild i skog og mark.

— Vi vil også oppfordre folk til å være ekstra oppmerksomme i bruken av engangsgriller. Sørg for å sette grillene på et trygt underlag og ha med slukkevann til å slukke ilden med, sier Nesdal.

FROLAND: Varabrannsjef Karl Otto Nesdal viser til brannene i Froland for å minne på at det fremdeles er skogfare i Bergen, selv om garden nå senkes mot folks bruk av åpen ild.
Schrøder, Tor Erik