Men skal du ta deg en øl inne, serveres den siste klokken 02.30. Det er en halv time tidligere enn i dag. Innstrammingen gjelder rundt 50 skjenkesteder med bevilling til sen servering.

Dette blir nå bestemt av byrådet i Bergen. Vedtaket er et kompromiss mellom KrF og Frp. Liv Røssland (Frp) stilte i dag på Wesselstuen for å presentere disse nye skjenkereglene for pressen.

De nye tidene vil senest tre i kraft 1. juli, når nåværende salgs— og skjenkebevillinger utløper.

Sjenkejusteringen er et forsøk på å bekjempe gatevolden i Bergen. Liv Røssland legger ikke skjul på at hun og Frp har liten tro på at skjenketider alene kan redusere gatevolden i Bergen.

— For å få bukt med rusrelatert gatevold, må vi også se på taxitilbudet, nattbusser, vakthold ved kiosker etc. Men dette vil vi komme tilbake til, sier Røssland, som håper at en plan med flere tiltak kan legges frem i løpet av høsten/vinteren.

Diskutér skjenkepolitikk her!

Bergens Tidende