Det ble i dag sendt ut melding til studenter og ansatte ved det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen (UiB), som viser at juksesaken som har preget vårsemesteret langt fra er over.

«Den sentrale klagenemnden har besluttet å sende sakene tilbake til fakultetet for ytterligere forberedelse/individuell behandling.» står det i meldingen som ble sendt ut av UiB.

Dette betyr at Det juridiske fakultet må behandle sakene individuelt, og komme frem til hvilke saker som skal forfølges.

Kritiserer saksbehandlingen

Christian Kartnes er leder i juridisk studentutvalg (JSU), og mener klagenemnda i realiteten sier at juridisk fakultet ikke har behandlet saken godt nok i forkant.

— Jeg vet det finnes mange studenter som aldri skulle vært innblandet i dette. Saken har blitt ført for fort frem, og studentene har blitt skadelidende på grunn av den lange saksbehandlingstiden, sier han til bt.no.

JSU-lederen sier han vil bli overrasket om ikke halvparten av sakene faller bort når fakultetet nå skal gjennomgå de individuelle sakene.

- Helt udramatisk

Prodekan ved juridisk fakultet, Asbjørn Strandbakken, mener det er for tidlig å konkludere med at fakultetet har gjort en for dårlig jobb.

— Fakultetets rolle er å rapportere inn uregelmessigheter. Vi har avdekket det objektive, men har ikke vært i posisjon til å ilegge reaksjoner. At Klagenemnda nå sender sakene i retur med beskjed å utrede hvert enkelt tilfelle nærmere, er helt udramatisk, sier Strandbakken til bt.no.

Han medgir at det vil ta noe mer tid å få en endelig avgjørelse i sakene nå som fakultetet selv må behandle hver enkelt sak.

— Vi skal sette alt inn på å få avgjort disse sakene så fort som mulig. De enkle vil nok bli avklart før sommeren, mens vi vil måtte bruke lengre tid på de sakene som reiser vanskeligere spørsmål knyttet til juss, sier prodekanen.

Regner med henleggelse

Advokat Halfdan Mellbye representerer 130 av studentene som er anklaget for fusk. Han regner med at fakultetet vil henlegge saken i løpet av en uke.

— Dette er ikke noen fuskesak i utgangspunktet. At klagenemnden nå sender saken tilbake for videre behandling, oppfatter jeg som fullstendig uakseptabelt, sier han, og påpeker at det er helt etter regelverket at saken skal henlegges.

— At seriøse studenter skal ha slikt hengende over seg når man vet man ikke har noen sak, er virkelig ille, sier han til bt.no.

Per Gunnar Hillesøy i Den sentrale klagenemnden ville ikke uttale seg til bt.no i dag.

Synspunkter? Diskuter saken her!

VENTER HALVERING: - Det vil overraske meg veldig om tallet på fuskesaker ikke blir halvert nå, sier Christian Kartnes, leder i juridisk studentutvalg.