JAN STEDJEjan.stedje@bt.no I 13 år kjempet han for å bli frikjent for farskapet til et barn hans eks-kone fikk mens de var gift. Han er den første i Norge som har fått en domstol til å godta en DNA-sjekk i utlandet av et barn i en farskapssak. — Mitt juridiske farskap ble opphevet ved dom for et par måneder siden, sier Randal til Bergens Tidende. Sannhetsvitne I 13 år har han kjempet for å få frem sannheten. Eks-konen har nektet DNA-test av barnet hele tiden.- Jeg gikk på Internett, bestilte et DNA-sett fra et firma i byen San Diego i California. I forsendelsen lå nødvendige offentlige papirer. En offentlig ansatt i Norge var sannhetsvitne da vi tok prøvene som var hudavskraping fra barnets munn. Så sendte vi testen til San Diego. Det gikk tre uker før svaret kom, sier Randal. - Testen utelukket meg helt som far, sier han. Nå er han nesten utslitt. Dette har vært en langvarig psykisk påkjenning.- Jeg hadde holdt på i så mange år, uten å nå frem i det hele tatt. Jeg ble omtrent fotfulgt av krav, men jeg nektet å betale bidrag til et barn som jeg var 100 prosent sikker på ikke var mitt, sier Randal. Gikk til retten igjen Med DNA-testen fra San Diego gikk han på nytt til retten i Norge.Dette førte til at samtlige tre parter ble innkalt til blodprøve. Prøvene ble sendt Rettsmedisinsk institutt, som bekreftet USA-testen. Børge Randal var ikke faren. Enda en blodsjekk ble tatt. Den ga samme krystallklare resultat. Barnet hadde eks-konen fått med en annen, mens de enda var gift.- For to måneder siden ble mitt juridiske farskap opphevet, sier Randal. Står frem - Jeg er blitt kjørt herfra til månen av lakeiene til staten i denne saken; bidragsfogden, Brønnøysundregistret osv. Bil og eiendom er pantsatt, og jeg er blitt nektet lån fordi jeg står oppført med gjeld til bidragsfogden. Alt dette skyldes et barn som jeg i 14 år har visst med sikkerhet ikke var mitt, sier han.- Når jeg nå står frem for første gang og forteller om veien via Internett og USA som fikk meg ut av farskapet, håper jeg det er andre som vil komme på banen også. Det er mange menn som kjemper en håpløs kamp fordi barnet ikke blir DNA-testet i Norge. Her i landet kan moren nekte dette, og det blir akseptert av det norske samfunnet, sier Børge Randal.

Les også: - Interessant, sier bergensadvokat Arv uavhengig av farskap En av ti kan ha "feil" far