Det kommer frem av en rapport Statens Vegvesen har utarbeidet etter ulykken i den elleve kilometer lange Gudvangatunnelen 5. august 2013.

En trailer begynte å brenne, og totalt 65 mennesker ble brakt til sykehus etter brannen.

— Vi beskriver hvilke tiltak som har fungert og hvilke som ikke har fungert. Der ser vi flere forbedringsområder, blant annet på røykstyring, sier regionsvegsjef i Statens Vegvesen, Helge Eidsnes.

Han mener det er grunn til å stille spørsmål ved ventilasjonssystemet i lange ettløpstunneler som Gudvangatunnelen.

Sendte røyken mot folk

Eidsnes mener det i tillegg til en beredskapsplan med forhåndsbestemt ventilasjon, må foretas en situasjonsvurdering av ventilasjonsretning.

— En må innhente informasjon om hvor i tunnelen det brenner, og hvordan man kan evakuere best, og da er ventilasjonsretning og styrke en del av den vurderingen. Det er ikke gitt at en forhåndsbestemt plan er best i en hver situasjon, sier han.

— Røyken ble sendt til det som i utgangspunktet var den lengste røykfrie delen. Det var også der det oppholdt seg flest folk. Vi stiller spørsmål ved og vil vurdere hva en slik automatisk brannventilasjonsretning kan ha å si i lignende situasjoner i fremtiden, sier Eidsnes.

I tråd med beredskapsplan

Statens Vegvesen skriver følgende i rapporten:

«Ved brann er det brannsjefen som styrer ventilasjonen. Dette kan gjerast ved melding til VTS eller med naudstyrepanel på utsida av tunnelen. Dette vart ikkje nytta under brannen. Det kan synast som om brannvesenet ikkje kjenner styringspanelet godt nok.»

Ventilasjonsretningen var i tråd med beredskapsplanen for tunnelen og i tråd med nasjonale retningslinjer. I Gudvangatunnelen er brannventilasjonsretningen bestemt fra Aurland i retning Gudvangen. Dette skyldes at det er Aurland brannvern som har førsteinnsatsen ved ulykker i tunnelen.

— Men vi som tunneleier har også ansvar for tunnelens sikkerhetssystem, og det tar vi, sier Eidsnes.

Vil skrive egen rapport

Brannsjef i Aurland, Arvid Gilje svarer ikke på BTs henvendelser mandag kveld. Til NRK, som først skrev om saken, sier han at han først ønsker å skrive sin egen rapport, før han uttaler seg.

Gilje har tidligere tatt opp ventilasjonen i tunnelen, blant annet at viftene slår seg av når et brannslukkingsapparat tas ut fra skap inne i tunnelen. Brannvesenet i Aurland har også skrevet en rapport som konkluderer med at evakueringen kunne gått mye raskere om ventilasjonsanlegget fungerte optimalt.