I brevet heter det:

«Bystyrepartiene i Bergen reagerer med sjokk og fortvilelse på meldingen om at Adnan Hassanpour er blitt dømt til døden (...). Vi føler med hans familie her i Bergen, og vi ber med dette utenriksminister Jonas Gahr Støre om å gjøre sitt ytterste overfor iranske myndigheter for å forhindre at Adnan Hassanpour blir henrettet».

Brevet er undertegnet Stine Akre (RV), Kristian Helland (KrF), Terje Ohnstad (Ap), Oddny Miljeteig (SV), Hilde Onarheim (H), Anders Skoglund (V), Tor Woldseth (Frp), Frank W. Hansen (Pp) og Kjersti Toppe (Sp). Initiativtaker til brevet er Torstein Dahle (RV).