Han forklarte at han trodde innførsel av denne mengden var lovlig, og at steroidene var til eget bruk.

Bergen forhørsrett legger vekt på at dopingmidler er helseskadelige, og at det skaper ulike konkurransevilkår innen idretten.

Straffen ble 16 dagers betinget fengsel, og 3000 kroner i bot.