— Vi ble helt sjokkerte. Sykehuset har telefonnummeret til både meg, broren og søsteren min. Ingen av oss hørte noe, sier sønnen Clas Helland.

Hans Jakop Helland sitter i stuen i huset sitt i Mathopen. Han holder et fast tak rundt stokken sin, som han er avhengig av for å kunne bevege seg. Rundt halsen henger trygghetsalarmen. Stueveggene er fulle av familiebilder.

— Han er ganske desorientert og husker lite. Særlig korttidsminnet er betydelig svekket, og han vet ikke hva som skjer, sier sønnen.

Hadde ikke mat

Siden 17. mars har Hans Jakop Helland ligget på medisinsk avdeling på Haukeland Universitetssykehus, etter at han samme dag var ute av stand til å røre på seg. Men fredag kveld ble han altså sendt hjem igjen uten forvarsel.

— De eneste som var informert var hjemmesykepleien. Jeg fikk først beskjeden lørdag ettermiddag. Da ringte en hjemmesykepleier, og sa at far ikke hadde mat i huset, sier sønnen.

Nesten alltid alene

Ifølge Clas Helland har både fastlegen og sykehuslegen slått fast at faren hans ikke er i stand til å klare seg selv. Fastlegen skal ifølge sønnen ha søkt om fast sykehjemsplass til ham, og sykehuslegen skal ha sagt at 87-åringen skulle bli værende på sykehuset til han i det minste fikk tilbud om korttidsplass.

— Og så sender de ham plutselig bare hjem. Det er uforståelig, sier Clas Helland.

Faren har de siste årene hatt hjemmesykepleier hos seg fire ganger om dagen. Men familien synes ikke det er nok.

— Hjemmesykepleierne gjør det de kan i den tiden de har til rådighet, og vi besøker ham så ofte som mulig. Men det utgjør ikke mye. Han er stort sett alene 23 timer i døgnet, sier sønnen.

Venter på sykehjemsplass

Det familien ønsker seg mest av alt, er at 87-åringen får fast plass på sykehjem.

— Vi kan aldri være sikre på at han har det bra, og at han er trygg. For eksempel vet vi ikke om han spiser skikkelig. Alle har krav på verdighet og respekt. Det er ikke et verdig liv han lever nå, sier Clas Helland.

Han mener at politikerne kom med falske lovnader i forkant av høstens kommunevalg.

— Da hørte vi at det ikke var sykehjemskø i det hele tatt. Men det er jo feil.

Han er frustrert over liten informasjon.

— Vi hører ingenting om hvor i køen vi er. Vi kan ikke gjøre annet enn å vente, sier han.

Haukeland beklager

Avdelingsdirektør Lars Birger Nesje ved medisinsk avdeling sier at pårørende alltid skal varsles når pleietrengende pasienter sendes hjem.

— Jeg kjenner ikke detaljene i saken, men hvis ikke pårørende har fått beskjed, beklager jeg selvsagt det på vegne av avdelingen. Slikt skal ikke skje, sier Nesje.

Han understreker at det er opp til kommunen å avgjøre hvilken type pleie en pasient skal ha.

— Vi melder kun ifra om pleiebehov. Om en pasient bør ha sykehjemsplass, eller kan pleies hjemme, er opp til kommunen å vurdere, sier avdelingsdirektøren.

DRØMMER OM SYKEHJEMSPLASS: Familien Helland håper at Hans Jakop Helland snart får fast plass på sykehjem. - Far har ikke et verdig liv nå, sier sønnen Clas Helland.
EIRIK BREKKE